Marek Dutkowski

Marek DUTKOWSKI

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 1 – Osiedla: Powstańców Śląskich, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Stara Wieś

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Mieszkam w Pszczynie na styku dwóch osiedli – Powstańców Śląskich i Starej Wsi. Od 39 lat jestem żonaty. Z Aleksandrą mamy dwoje dorosłych dzieci. Czas wolny uwielbiam spędzać z rodziną, chętnie sięgam też po dobrą książkę, a moją pasją jest motoryzacja. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie, jestem również absolwentem Akademii Liderów Samorządowych w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej.

Od 23 lat jestem pracownikiem samorządowym, od początku związanym z finansami samorządowymi. W 2001 roku zostałem naczelnikiem Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w latach 2008-2012 pełniłem funkcję skarbnika Gminy Pszczyna, a od kwietnia 2012 roku jestem skarbnikiem Powiatu Pszczyńskiego. Od 2018 roku posiadam mandat radnego i pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie.

Kandydując kolejny raz do Rady Miejskiej, chcę wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie samorządowe służąc naszemu miastu i gminie. Znam tutejsze potrzeby, jestem jednym z Was.

Bezpieczeństwo mieszkańców, oświata na wysokim poziomie i infrastruktura sportowa niezbędna dla zdrowego trybu życia to potrzeby dobrego rozwoju Pszczyny.

Mój program

– kontynuacja wykonania nawierzchni ulic na nowej części osiedla, tzw. Poligonie-Bis oraz dróg na osiedlu Stara Wieś,

– doprowadzenie do powstania projektu i rozpoczęcia budowy chodnika wzdłuż ul. Łowieckiej od strony parku,

– modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 2 i budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie,

– wspieranie działań zmierzających do wykonania ekranów tłumiących hałas z obwodnicy północnej Pszczyny, co wpłynęłoby na poprawę komfortu życia mieszkańców osiedli Powstańców Śląskich, Polne Domy i Stara Wieś oraz sołectw: Piasek i Czarków.