Marek Głombek

Marek GŁOMBEK

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3 – Piasek, Czarków, Jankowice, Studzienice, Ćwiklice, Rudołtowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 9

Jestem mieszkańcem Piasku. Pracuję w Szkole Podstawowej w Pszczynie, dodatkowo prowadzę własną działalność gospodarczą w branży przeciwpożarowej.

Ziemia Pszczyńska jest mi bardzo bliska, dlatego od lat angażuję się w działalność społeczną. W roku 2007 z grupą zapaleńców postanowiłem reaktywować Ochotniczą Straż Pożarną w Piasku, w której jestem przez cały okres prezesem Zarządu. Co najważniejsze czynnie uczestniczę w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od kilkunastu lat angażuję się w pracę z młodzieżą w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, będąc jej opiekunem. Od 2011 roku jestem członkiem Rady Sołeckiej, a od 2023 r. ponownie członkiem Zarządu Klubu Sportowego Czarni Piasek.

Będąc społecznikiem, biorę udział w realizacji wielu projektów organizowanych przez lokalne stowarzyszenia – akcjach charytatywnych, piknikach, festynach. Staram się również brać czynny udział w zgłaszaniu projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Chciałbym wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę do dalszej pracy na rzecz naszej Gminy, Sołectwa i jej Mieszkańców. Chcę podejmować tematy i rozwiązywać problemy, które najbardziej Państwa nurtują. Uważam, że razem możemy zmienić na lepsze nasze Sołectwo i Gminę.

Mój program:

  • za główny cel stawiam pracę na rzecz budowy infrastruktury drogowej na terenie sołectw. Moim zdaniem, sołectwa od lat są pomijane w zakresie inwestycji związanych z budową nowych dróg. Większość sołectw w gminie co roku boryka się z tym samym problemem – dziury, problemy z przejazdem czy przejściem i to w miejscach ścisłej zabudowy. Przykładem niech będzie Piasek, gdzie w ciągu 25 lat wybudowana została tylko jedna droga – 350 metrów. Na kilkadziesiąt kilometrów potrzeb, w ostatniej kadencji Rady nie powstał nawet metr,
  • będę zabiegał, aby środki z budżetu gminy były sprawiedliwie dysponowane na wszystkie osiedla i sołectwa, nie tylko w ramach Budżetu Obywatelskiego.