Nasz kandydat do Rady Gminy Suszec

Marcin PRZONTKA

Kandydat do Rady Gminy w Suszcu

Okręg nr 13 – sołectwo Suszec, Lista KWW Ziemia Pszczyńska,

Mam 39 lat. Wraz z żoną i dziećmi mieszkam w Suszcu, skąd wywodzi się cała moja rodzina.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku rachunkowość i finanse ze specjalnością logistyka w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej. Równocześnie ze studiami magisterskimi podjąłem naukę na kierunku logistyka ze specjalnością logistyka w organizacji, po ukończeniu których uzyskałem tytuł inżyniera na tej samej uczelni.

Od 12 lat pracuję w firmie będącej światowym liderem w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych. Obecnie, na stanowisku Inżyniera sprzedaży, odpowiadam za kontakt z klientami na terenie Śląska.

Od wielu lat jestem również członkiem Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu. Wierzę, że poprzez aktywne uczestnictwo w lokalnych inicjatywach możemy znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia codziennego mieszkańców gminy i sprzyjać integracji społecznej.

Moim celem jest troska o wszelkie sprawy dotyczące społeczności, nie zapominając o potrzebach każdej jednostki. Wierzę, że wspólnymi siłami możemy dokonać pozytywnych zmian dla dobra naszej gminy.

Mój program:

1. Rozbudowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej od ronda w kierunku ul. Brzozowej i do przedszkola,

2. Przebudowa skrzyżowania ulic Królówka i Zgońskiej mająca na celu spowolnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa,

3. Przebudowa wjazdu na parking przy przedszkolu,

4. Aktywizacja seniorów poprzez kursy z obsługi nowoczesnych technologii,

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji w gminie.