Edyta Drzyzga

Edyta DRZYZGA

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4 – Poręba, Łąka, Brzeźce, Wisła Wielka, Wisła Mała, Studzionka

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 2

Jestem mieszkanką Poręby. Po ukończeniu liceum rozpoczęłam pracę zawodową, którą łączyłam razem z nauką. Studiowałam na kierunku zarządzanie europejskich wspólnot lokalnych (studia licencjackie), a także na kierunku zarządzanie kadrami (studia magisterskie). Od 2015 roku jestem pracownikiem Starostwa Powiatowego w Pszczynie, gdzie z całym zaangażowaniem wykonuję powierzone zadania, niegdyś w Wydziale Promocji Powiatu i Funduszy Europejskich, a następnie — do dziś, z zakresu kadr w Wydziale Organizacyjnym.

Ziemia pszczyńska jest mi bardzo bliska. Zwłaszcza dwie miejscowości – Poręba, której mieszkanką jestem od dziecka oraz Łąka, w której mieszkałam ponad 10 lat. Jednak “gdzie dom, tam rodzina’. Ponownie od kilku lat poznaję Porębę, jej potencjał, który drzemie w Mieszkańcach, jak i samej miejscowości. Odkąd moje dzieci zaczęły uczęszczać do przedszkola, angażowałam się w działalność na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące, a teraz Szkoły Podstawowej w Porębie. Często kieruję się mottem – “Chętny szuka sposobu, niechętny powodu”. Obiecuję szukać sposobu, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie do pracy dla dobra Mieszkańców sołectw i całej gminy Pszczyna.

Jako kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie zamierzam:

  • zadbać o poprawę, rozwój i modernizację infrastruktury m.in. o drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, 
  • troszczyć się o poprawę bezpieczeństwa przy drogach gminnych m.in. poprzez montaż oświetlenia lub jego wymianę, jak również zastosowanie znaków pionowych i poziomych na drogach gminnych, szczególnie w okolicach placówek oświatowych,
  • podejmować działania zmierzające do modernizacji budynków oświatowych, szczególnie Szkoły Podstawowej w Porębie,
  • prowadzić działania zmierzające do rozwoju turystyki i rekreacji poprzez tworzenie przestrzeni do odpoczynku, zwłaszcza w okolicy Jeziora Goczałkowickiego i Zbiornika Łąka,
  • prowadzić działania proekologiczne, szczególnie wokół Jeziora Goczałkowickiego i Zbiornika Łąka oraz lasów położonych w gminie Pszczyna,
  • doprowadzić do ustalenia optymalnej trasy planowanej obwodnicy Pszczyny, która ma przebiegać przez sołectwa gminy Pszczyna,
  • wspierać lokalne organizacje pozarządowe.