Elżbieta Jasińska

Elżbieta JASIŃSKA

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2 – Osiedla: Piastów, Śródmieście, Siedlice, Kolonia Jasna, Kępa, Stare Miasto

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 4

Od urodzenia mieszkam w Pszczynie na osiedlu Piastów. Z wykształcenia jestem nauczycielem historii. Ukończyłam studia w 2005 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam także dyplom z Edukacji Obywatelskiej (Uniwersytet Śląski) i Edukacji Obronnej (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach). Od lat pracuję z młodzieżą.

Startuję w wyborach samorządowych, bo chcę aktywnie włączyć się w życie naszej społeczności m.in. poprzez poszerzanie oferty kulturalnej dla młodzieży. Jestem przekonana, że w tej kwestii jeszcze sporo dobrego można zrobić.

Mój program:

• modernizacja i budowa chodników przy drogach gminnych,

• systematyczne zwiększanie nakładów na rozwijanie bazy oświatowej w gminie,

• działania promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz propagujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.