Ewa Chwedyna

Ewa CHWEDYNA

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg 1 – Osiedla: Stara Wieś, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śląskich

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 6

Urodziłam się w Pszczynie, mieszkam na osiedlu Stara Wieś. Jestem mężatką i matką trójki dzieci, w tym dwojga dorosłych.

Ukończyłam studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku administracja publiczna ze specjalizacją zarządzanie w administracji.

Od 1999 roku pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie na stanowisku pracownika administracyjnego. W ramach swoich obowiązków służbowych zajmuję się szeroko pojętą administracją. W swojej pracy zawsze doradzam i pomagam pracownikom we wszelkiego rodzaju sprawach, a zdobytą wiedzę i doświadczenie staram się pogłębiać poprzez udział w szkoleniach
i projektach na rzecz placówki oświatowej.

Poza pracą zawodową od 28 lat pełnię funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym
w Pszczynie. Zajmuję się resocjalizacją i nadzorem nad osobami skazanymi. Na co dzień spotykam się z ludźmi, którzy dopuścili się czynów karalnych, mobilizując ich do pozytywnego myślenia i zachowania. Staram się zawsze aktywnie wspierać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

W wolnych chwilach lubię czytać książki, najlepiej w jakiś odległych zakątkach, bo kocham podróże.

Kandyduję do Rady Miejskiej w Pszczynie, ponieważ chciałabym wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę na rzecz mieszkańców naszej gminy, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Moim zamiarem jest wspierać i wprowadzać do realizacji różne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Lubię pomagać ludziom, dlatego uważam, że gdy zostanę radną, będę miała ku temu więcej możliwości. Za każdy oddany głos dziękuję.

Jako kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie zamierzam:

  • dbać o mieszkańców osiedla Stara Wieś i reprezentować ich interesy,
  • pomagać osobom bezrobotnym i potrzebującym,
  • wspierać działania na rzecz placówki oświatowej mieszczącej się na naszym osiedlu,
  • popierać inicjatywy zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w gminie,
  • wspierać akcje związane z ekologią i ochroną zwierząt,
  • stworzyć system wsparcia dla osób starszych i potrzebujących,
  • zadbać o utwardzenie dróg gminnych zwłaszcza na osiedlu Stara Wieś.