Grzegorz Kuczera

Grzegorz KUCZERA

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg 2 – Osiedla: Kolonia Jasna, Śródmieście, Siedlice, Piastów, Kępa, Stare Miasto

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 2

Od urodzenia mieszkam w Pszczynie. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie techniczne. Swoją wiedzę pogłębiałem na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie, a następnie zarządzania jakością, oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego oraz liderów oświaty.

Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie coachingu. Posiadam uprawnienia Instruktora Turystyki Rowerowej Kwalifikowanej. Od 1999 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

Od lat z ogromną satysfakcją angażuję się w działalność dla lokalnej społeczności. W przeszłości przez 9 lat pełniłem funkcję społecznego kuratora sądowego. Przez dwie kadencje byłem przewodniczącym Zarządu Osiedla Stare Miasto. Obecnie kończę czwartą kadencję jako radny Rady Miejskiej w Pszczynie. Bez problemu podejmuję trudne tematy, szukając rozwiązań problemów, przewodnicząc społecznie Komisji Mieszkaniowej.

Podejmuję inicjatywy i działania na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności będąc członkiem Stowarzyszenia „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami oraz pełniąc funkcję przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Będąc członkiem, a jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Pszczyński Zespół Kameralny „Con Fuoco” staram się wpływać na realizację projektów w zakresie rozwoju kultury naszego regionu. Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie chcę wykorzystać do dalszej pracy na rzecz naszej gminy i Mieszkańców.

Program

Swoimi działaniami chciałbym przyczynić się do:

– optymalnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy,

– zabezpieczenia warunków do należytej realizacji zadań oświatowych m.in. poprzez poprawę infrastruktury sportowej na terenach przyszkolnych,

– popularyzacji rekreacji, w tym podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów i rozbudowy dróg pieszo-rowerowych,

– promowania działań przyczyniających się do optymalnego świadczenia usług publicznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców.