Jolanta Spek

Jolanta SPEK

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3 – Studzienice, Czarków, Piasek, Jankowice, Ćwiklice, Rudołtowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 2

Od urodzenia mieszkam w Studzienicach. Nie pracuję zawodowo, dlatego też w pełni mogę poświęcić się sprawowaniu funkcji sołtysa, którym jestem nieprzerwanie od 2007 roku, czyli już 17 lat. Od 2003 roku udzielam się jako członek Zarządu Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady Parafialnej. Jestem również członkiem założycielem Lokalnej Grupy Działania w Pszczynie.

Jestem osobą bezpartyjną. Od wielu lat aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności oraz udzielam się społecznie i charytatywnie. W kadencji 2014 – 2018 byłam radną Rady Miejskiej w Pszczynie. Pracowałam w Komisji Budżetu i Komisji Gospodarki. Jako sołtyska i radna doprowadziłam do remontu ul. Kosów, części ul. św. Jana Pawła II (gotowy jest już projekt na dalszą przebudowę tej drogi), ulic Kukułek i Sarenek, części ul. Wilczej, Czyżyków, Lisiej, Zagajników i części drogi technologicznej. W trakcie mojej kadencji wybudowano altanę „Serce Wsi”, siłownię zewnętrzną oraz dokonano zakupu działki pod budowę przedszkola. Dziś nasi najmłodsi mieszkańcy mogą uczęszczać do nowego pięknego obiektu. W trakcie budowy jest też druga część ul. Wilczej.

Wolny czas lubię spędzać na pielęgnowaniu kwiatów w moim ogrodzie oraz podróżując.

Doświadczenie zdobyte w czasie wieloletniej pracy chcę skutecznie wykorzystać, by zadbać o rozwój naszego sołectwa i gminy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej. Chcę na bieżąco rozwiązywać problemy naszej miejscowości. Jeżeli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem, jako radna mam zamiar swoją aktywność i zaangażowanie poświęcić Mieszkańcom. Pragnę reprezentować całą naszą społeczność. Ze swojej strony zapewniam rzetelność, uczciwość i sumienność w sprawowaniu mandatu.

Bardzo proszę Państwa o głos, aby nasze sołectwo przez najbliższe 5 lat znów nie zostało bez swojego reprezentanta w Radzie Miejskiej w Pszczynie.

Mój Program:

– przebudowa ul. św. Jana Pawła II,

– budowa chodnika przy ul. Kosów,

– remont ul. Sikorek, Szpaków i Czyżyków,

– uruchomienie nowej linii autobusowej na trasie Pszczyna – Studzienice – Piasek – Pszczyna,

– budowa ścieżki rowerowej łączącej Studzienice z Pszczyną.