Katarzyna Szczotka

Katarzyna SZCZOTKA

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2 – Osiedla: Siedlice, Śródmieście, Kolonia Jasna, Piastów, Kępa, Stare Miasto

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 6

Jestem rodowitą pszczynianką. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku socjologia, specjalność praca socjalna, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwo zawodowe.

Od początku swojej kariery zawodowej związana jestem z rynkiem pracy. Od ponad 20 lat pracuję w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, gdzie od 2011 roku pełnię funkcję zastępcy dyrektora.

Moją pasją jest sport, zwłaszcza bieganie, w tym biegi górskie. Od niedawna pasjonuję się również wspinaczką wysokogórską. Kocham góry. Jestem aktywnym członkiem Klubu Wysokogórskiego
w Bielsku-Białej, a także członkiem Stowarzyszenia Aktywna Pszczyna, mającego na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. Jestem również miłośniczką zwierząt i przyrody.

Jako radna chciałabym zająć się tematyką związaną z promocją aktywnego stylu życia, ale przede wszystkim poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu życia, a także estetyki przestrzeni publicznej. Chciałabym również skupić się na promocji wizerunku Pszczyny jako miasta nowoczesnego, otwartego i przyjaznego. Chcę także zaangażować się w rozwój inicjatyw społecznych ważnych dla naszego miasta.

Jestem otwarta na wszelkie sugestie i pomysły Mieszkańców. Wspólnie możemy zdziałać więcej.

Mój program:

  • naprawa oraz przebudowa chodników i krawężników m.in. na osiedlu Siedlice, Stare Miasto, Piastów, w taki sposób, by dostosować je do wymogów bezpieczeństwa, potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także rodziców i opiekunów małych dzieci,
  • poprawa bezpieczeństwa w mieście poprzez wdrożenie monitoringu i montaż kamer miejskich,
  • poprawa czystości w centrum miasta poprzez zwiększenie ilości koszy na śmieci, w tym koszy na psie odchody,
  • dążenie do wprowadzenia w mieście systemu inteligentnego parkowania i oświetlania ulic, co miałoby wpływ na polepszenie komfortu mieszkańców i oszczędności w mieście,
  • uporządkowanie estetyki przestrzeni publicznej w centrum miasta – wprowadzenie przejrzystych zasad zawieszania banerów i reklam,
  • promocja zachowań proekologicznych – zwiększenie ilości kontenerów na odpady elektroniczne/AGD, używane ubrania i plastik w celu ich recyklingu,
  • poprawa jakości powietrza poprzez zaangażowanie się w edukację proekologiczną i dalsze pozyskiwanie przez gminę środków na zmianę przez mieszkańców źródeł ciepła,
  • rozwój infrastruktury sportowej w mieście i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców,
  • promocja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia – organizacja imprez sportowych, spotkań z ciekawymi i inspirującymi ludźmi, promocja wydarzeń kulturalnych oraz działań prospołecznych.