Marcin Bienioszek

Marcin BIENIOSZEK

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie 

Okręg 4 – Sołectwa: Studzionka, Poręba, Brzeźce, Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 8 

Mieszkam w Studzionce. Jestem mężem i ojcem dwóch córek – Mai i Jagody. Ukończyłem studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku nauczycielskim. Od sierpnia 2012 roku pełnię funkcję dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Wcześniej pracowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pszczynie i Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. Pracę zawodową rozpocząłem w 1994 roku jako elektromonter w KWK Zofiówka. Wolny czas spędzam na wycieczkach rowerowych i pieszych wędrówkach po górach. Lubię podróże, te bliskie i dalekie.

Od lat angażuję się w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności. Jestem członkiem Stowarzyszenia Ziemia Pszczyńska, które realizuje wiele projektów dla naszych mieszkańców. Chciałbym wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę do pracy na rzecz naszej gminy i dobra osób, które tutaj mieszkają. Chcę podejmować tematy i rozwiązywać problemy, które nurtują mieszkańców. Uważam, że razem możemy zmienić naszą gminę na lepszą.

Mój program dla Studzionki, Brzeźc, Wisły Małej, Wisły Wielkiej, Poręby i Łąki

– integracja i zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,
– rozbudzanie aktywności dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
– działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości powietrza,
– remonty i przebudowa dróg i chodników,
– budowa miejsc rekreacji dla młodzieży i dorosłych,
– wzmocnienie działań kulturalnych dla mieszkańców,
– aktywna współpraca z mieszkańcami i organizacjami społecznymi.