Mariusz Stencel

Mariusz STENCEL

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie 

Okręg 3 – Sołectwa: Jankowice, Studzienice, Czarków, Piasek, Ćwiklice, Rudołtowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 5

Mieszkam w Jankowicach. Od 25 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Lubię podróżować, piłkę nożną i sporty walki.

Ziemia pszczyńska jest mi bardzo bliska. Od dłuższego czasu angażuję się w działalność społeczną. Aktywnie wspieram osoby z niepełnosprawnościami oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Jestem członkiem Rady Sołeckiej w Jankowicach i Stowarzyszenia Ziemia Pszczyńska. Od wielu lat aktywnie działam w Zarządzie LKS Znicz Jankowice. Zgłosiłem wiele projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w Jankowicach, w tym m.in. budowę siłowni zewnętrznej, modernizację terenu przy LKS Znicz Jankowice, zwiększenie bezpieczeństwa na placu zabaw i ogrodzenie terenu szkoły oraz budowę boiska „Orlik” przy szkole.

Chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę do pracy na rzecz naszej miejscowości i jej mieszkańców. Nie boję się podejmować trudnych tematów i nigdy nie zostawiam nierozwiązanych problemów. Potrafię słuchać i rozmawiać. Uważam, że poprzez współpracę możemy zmienić naszą miejscowość na jeszcze lepszą.

Mój program:

– termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą okien,

– przebudowa ulicy Baziowej i Kasztanowej w Jankowicach wraz z budową chodnika,

– rozbudowa placu zabaw na terenie szkoły i przedszkola,

– termomodernizacja budynku LKS Znicz Jankowice wraz z rozbudową placu zabaw,

– remont drogi technicznej (rurociągu) od ulicy Złote Łany do ulicy Żubrów,

– dokończenie remontu ulicy Złote Łany wraz z budową chodnika.