Marta Wojciechowska-Smolarz

Marta WOJCIECHOWSKA-SMOLARZ

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg 4 – Sołectwa: Wisła Mała, Wisła Wielka, Poręba, Brzeźce, Łąka, Studzionka

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Jestem absolwentką filologii polskiej oraz historii o specjalności archiwalnej i nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuję w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Pszczynie. Radną Rady Miejskiej w Pszczynie byłam przez ostatnie dwie kadencje. W tym czasie udało się zmodernizować wiele obiektów użyteczności publicznej, wybudować wiele nowych dróg,
a także poprawić stan istniejących – większość zadań realizowana była z uwzględnieniem środków zewnętrznych, co dla mnie było zawsze bardzo ważne, gdyż niejednokrotnie przy pomniejszonym udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy, możliwa była kompleksowa budowa, bądź modernizacja. 

W 2021 r. zostałam wyróżniona w kategorii „Ekologiczna osobowość roku” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego. Będąc radną zawsze starałam się być blisko Mieszkańców. Bardzo dziękuję za wszystkie spotkania i rozmowy, dzięki którym udało się zrealizować wiele małych, ale jakże ważnych rzeczy. Mam nadzieję, że zdobyte zaufanie, wiedza i doświadczenie w pracy na rzecz gminy i jej Mieszkańców będę mogła wykorzystać podczas kolejnej kadencji.  

Program

– rozbudowa, unowocześnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnej społeczności infrastruktury szkolnej i przedszkolnej,

– poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa nowych dróg w szczególności na terenie sołectw Wisła Mała, Łąka, Wisła Wielka, Brzeźce, Poręba i Studzionka,

– kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Strumienia,

– kolejne działania proekologiczne pod hasłem „Pomyśl i nie śmieć!” m.in. poprzez organizację akcji sprzątania terenów gminy i edukację mieszkańców,

– doposażenie organizacji działających na terenach sołectw w nowoczesny sprzęt,

– dalsze działania w kierunku modernizacji lokalnych zabytków.