Mateusz Dragon

Mateusz DRAGON

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie 

Okręg 4 – Sołectwa: Łąka, Poręba, Brzeźce, Wisła Wielka, Wisła Mała, Studzionka 

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 4 

Mam 27 lat, a od dwudziestu jestem mieszkańcem Łąki. Wcześniej mieszkałem w Pszczynie. Ukończyłem studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

Od 3 lat pracuję w jednej z sieci handlowych jako specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska. Udzielam się również jako sędzia piłkarski w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Aktywnie uczestniczę w życiu sportowym powiatu pszczyńskiego. Angażuję się w działalność Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie przy organizacji wydarzeń sportowych, charytatywnych. Działam w Miejskim Klubie Sportowym Iskra Pszczyna, w którym sam grałem. Byłem zawodnikiem LKS Łąka i LKS Studzionka. Lubię aktywnie spędzać czas.

Lokalna społeczność i jej problemy są dla mnie ważne. Będąc radnym chciałbym skupić się na trudnych do rozwiązania sprawach, które utrudniają codzienne życie naszych Mieszkańców. Wierzę, że razem zmienimy naszą gminę na lepszą.

Mój program:

– budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych łączącego ul. Stokrotek i Grochową z ul. Turystyczną w Łące,

– budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych łączącego aleję Dębową i ulicę Brzozową z ulicą Cieszyńską w Wiśle Wielkiej (okolice Tawerny Portowej),

– remont drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące (ulice: Kasztanowa, Karola Goli i Piotra Skargi),

– zmiana organizacji ruchu w ciągu pieszym, rowerowym i samochodowym w Łące przy ul. Turystycznej (okolice sklepu Żabka) oraz w okolicy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące,

– granty dla klubów sportowych. To szansa, aby zrobić kolejny krok w rozwoju oraz zapewnić dzieciom i młodzieży dobre warunki do realizowania swoich pasji,

– stowarzyszenia, fundacje oraz firmy muszą dostać prawdziwą pomoc w pozyskiwaniu środków publicznych, dotacji unijnych czy preferencyjnych kredytów – stworzenie jednostki, w której zostaną zatrudnieni specjaliści otwarci na pomoc w sporządzaniu wniosków,

– realna pomoc dla schronisk w walce z bezdomnością zwierząt – wsparcie samorządu w zakresie programów adopcyjnych, pomoc w pozyskiwaniu środków publicznych na działalność NGO ratujących zwierzęta.