Michał Niedziela

Michał NIEDZIELA

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3 – Jankowice, Studzienice, Czarków, Piasek, Ćwiklice, Rudołtowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 7

Mieszkam w Ćwiklicach. Interesuję się historią Śląska i lokalnymi zabytkami. Przez wiele lat byłem związany z ochotniczymi strażami pożarnymi.

Aktualnie skupiam się na rozwoju swoich zainteresowań. Wolne chwile spędzam z żoną i córkami. Uważam, że dzieci są naszą przyszłością i powinniśmy inwestować w ich rozwój, zwłaszcza poprzez wyrównywanie szans w dostępie do zajęć rozwijających ich indywidualne predyspozycje.

Współtworzyłem kilka projektów realizowanych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego i chciałbym, aby ta inicjatywa nadal efektywnie wpływała na nasze otoczenie.

Znam problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy Ćwiklic i Rudołtowic, dlatego chciałbym podjąć działania, które wspomogą mieszkańców w ich przezwyciężeniu. Uważam, że tylko konstruktywny dialog może przyczynić się dla dobra naszej lokalnej społeczności.

Mój program:

  • działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na lokalnych drogach, m.in. przebudowa ul. Spokojnej w Ćwiklicach z budową chodnika i ścieżki rowerowej, aby nie tylko służyła mieszkańcom tej ulicy, ale również zapewniała bezpieczeństwo licznym spacerującym i rowerzystom;
  • rozbudowa szkół podstawowych w celu wyeliminowania konieczności nauki na dwie zmiany oraz zwiększenie możliwości edukacji pozalekcyjnej;
  • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Zorganizowanie tych zajęć we wszystkich szkołach na terenie gminy Pszczyna, aby ograniczyć konieczność dowożenia dzieci do Pszczyny, zwłaszcza w okresie przebudowy linii kolejowej;
  • stały dostęp do zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, które jej potrzebują; organizacja zajęć
  • dla dzieci wybitnie zdolnych;
  • propagowanie zajęć z udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych;
  • przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, w tym propagowanie zakładania spółek wodnych, doradztwo i organizacja szkoleń w tym zakresie;
  • wsparcie i zapewnienie pomocy prawnej mieszkańcom dotkniętym szkodami górniczymi.