Renata Dyrda

Renata DYRDA

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3 – Jankowice, Studzienice, Czarków, Piasek, Ćwiklice, Rudołtowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Od urodzenia mieszkam w Jankowicach. Jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe o specjalizacji historia, geografia i wiedza o regionie. Od ponad 30 lat związana jestem z placówkami oświatowymi w gminie Pszczyna, w których pracowałam zarówno na stanowisku nauczyciela, jak i dyrektora. Od 17 lat jestem dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Angażuję się w działalność charytatywną i społeczną o tematyce regionalnej, sportowej i turystycznej. Jestem prezesem Lokalnej Grupy Działania. Moja aktywność nakierowana jest na pozyskiwanie środków finansowych wspomagających rozwój obszarów wiejskich, m. in. gminy Pszczyna zarówno pod względem rozbudowy infrastruktury sportowej, jak i organizacji różnych inicjatyw dla młodzieży, takich jak warsztaty z dziedzictwa kulturowego czy zajęć warsztatowych podczas ferii. Współpracuję z OSP w Jankowicach, udzielam się również w Kole Przewodników Terenowych i Górskich w Pszczynie. Jako przewodnik poświęcam czas na organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży, a także spotkań z drużynami harcerskimi.

Mam doświadczenie w działalności samorządowej. Przez ostatnie trzy kadencje zasiadałam w Radzie Miejskiej w Pszczynie. Obecnie jestem przewodniczącą Komisji Gospodarki, a poprzednio przewodniczyłam Komisji Rewizyjnej. Wiedzę i zdobyte doświadczenie wykorzystuję do podejmowania działań dotyczących całej gminy Pszczyna. Zabiegam o remonty dróg, modernizację placówek oświatowych i sportowych, promuję aktywność fizyczną, wspieram działania Rady Sołeckiej. Wszelkie zamierzenia i zadania zaplanowane przeze mnie w obecnej kadencji zostały zrealizowane.

Prywatnie jestem żoną oraz matką dorosłego już syna. Wolny czas lubię spędzać aktywnie na wyprawach rowerowych i górskich.

Mój program:

  • doprowadzenie do przygotowania projektu rozbudowy ulic Przyśniczej i Jeleniej w Jankowicach,
  • dążenie do budowy chodnika przy ulicy Kościelnej oraz Baziowej w Jankowicach,
  • podjęcie działań zmierzających do wykonania odwodnienia ulicy Akacjowej i Kasztanowej w Jankowicach,
  • zabieganie o środki na remonty dróg w pozostałych sołectwach z mojego okręgu – Czarkowie, Piasku, Studzienicach, Ćwiklicach i Rudołtowicach,
  • bieżące rozwiązywanie wszelkich problemów pojawiających się zarówno w Jankowicach, jak
    i sąsiednich sołectwach.

Nie boję się wyzwań, jestem konsekwentna i skuteczna w działaniu.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom sołectw za dotychczasową współpracę i zaufanie. 7 kwietnia 2024 r. będę ponownie kandydowała w wyborach do Rady Miejskiej w Pszczynie. Proszę Państwa o poparcie.