Szymon Tomczykiewicz

Szymon TOMCZYKIEWICZ

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie 

Okręg nr 2 – Osiedla: Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice, Kolonia Jasna, Piastów, Kępa

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 7 /ostatni na liście/

Pochodzę z rodziny o tradycjach samorządowych, mieszkającej na Starym Mieście w Pszczynie od początku ubiegłego wieku. Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Od okresu studenckiego byłem członkiem chórów i ich stowarzyszeń w Krakowie, Pszczynie i Zakopanem.

Praca zawodowa, m.in. współzałożyciel i współwłaściciel Radia „Plesino, wieloletnia praca w branży turystycznej.

W Radio „Plesino” działałem na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

W 2017 r. podjąłem działanie na rzecz apolityczności Urzędu Miasta poprzez wyeliminowanie „dyżurów senatorskich” polityka w budynku naszego Ratusza.

Byłem członkiem Rady Rodziców SP nr 1 w Pszczynie.

W ubiegłym roku zostałem przewodniczącym Zarządu Osiedla Stare Miasto w Pszczynie. W pierwszym roku wdrożyłem nowe rozwiązania wspierające działania kulturalne, odnowę zabytków oraz zajęcia pozalekcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Stworzyłem także wielowątkowy projekt osiedlowego Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok i zabiegając o głosy mieszkańców zapewniłem mu konieczne poparcie. 

Interesuję się historią, a moją ideą jest działanie na rzecz powstania cyfrowej biblioteki historii ziemi pszczyńskiej od jej zarania.

Żona Elżbieta, synowie: Ignacy lat 14 i Jan lat 8.

Mój program

Dla Osiedla Stare Miasto

1. Wyegzekwowanie od Gminy obowiązku działania w przestrzeni telekomunikacyjnej, która należy do jej podstawowych zadań i umożliwienie mieszkańcom Starego Miasta dostępu do internetu szerokopasmowego.

2. Ulice i parkingi:

  • wyeliminowanie tranzytu ruchu samochodowego przez Stare Miasto m.in. umieszczenie na jezdni wszystkich wjazdów na starówkę poziomego znaku ograniczenia prędkości do 20 km/godz., 
  • udrożnienie starówki dla pieszych i rowerzystów poprzez usunięcie turystycznego ruchu samochodowego i parkowania przez turystów poza ulice starówki, 
  • wykonanie parkingu przy ulicy Młyńskiej dla potrzeb odwiedzających Park Wodny wraz z dojazdem do jego bramy i zaplecza Domu Opieki Sióstr Boromeuszek

3. Nadanie budowie kompleksu boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 absolutnego priorytetu wśród inwestycji miejskich.

Dla okręgu i całej gminy

Drogi i komunikacja

Zapewnienie płynnego dostępu do głównych dróg poprzez:

– podjęcia starań o utworzenie wjazdu i zjazdu na północną obwodnicę Pszczyny w rejonie osiedla Powstańców Śląskich i wschodniej części osiedla Stara Wieś,

– przywrócenie ciągłości ul. Hallera – przejazd dla aut do 2,5 tony tunelem,

– wyeliminowanie ruchu tranzytowego ciężkich samochodów z ulic Bielskiej i Żorskiej do ronda przy ul. Wodzisławskiej,

– utworzenie zespołu gminno-powiatowego zajmującego się m.in. powyższymi zagadnieniami.

Inne

– wprowadzenie zasady, że wszystkie nowe i zmiany w starych aktach prawa miejscowego oraz inne działania zatwierdzane przez Radę Miejską w Pszczynie powinny zawierać ocenę skutków finansowych dla budżetu Gminy i mieszkańców,

– dokonanie zmian w prawie miejscowym wydłużających konsultacje społeczne – obowiązujące obecnie 7 dni to de facto tylko pozory takich konsultacji.