Teresa Wolska

Teresa WOLSKA

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 1 – Osiedla: Powstańców Śląskich, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Stara Wieś

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 7

Mieszkam w gminie Pszczyna od 1987 roku. Ukończyłam studia wyższe na kierunku matematyka, specjalizacja nauczycielska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Uzyskałam również uprawnienia doradcy obywatelskiego i mediatora sądowego. Od 2010 roku jestem ekspertem w zakresie oceny projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy europejskich. Swoją aktywność związałam z edukacją oraz z obszarami polityki społecznej.

Pierwszą inicjatywą na rzecz mieszkańców było wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie znajdującej się w parku pszczyńskim wyspy z Herbaciarnią i zagospodarowanie jej na cele rekreacyjne. Ostatnią – realizacja autorskich projektów finansowanych ze środków unijnych, mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich.

Jako pracownik etatowy, ale też przedsiębiorca i aktywista, znam problemy mieszkańców naszego okręgu i wiem, jakie mamy trudności na lokalnym rynku pracy. Znam też blaski i cienie życia w gminie Pszczyna. Chcę wpływać na zmiany, które mogą ułatwić i uatrakcyjnić życie Mieszkańcom naszego regionu – najpiękniejszej perły w koronie Górnego Śląska.

Mój program:

 • rozwój komunikacji lokalnej, zwiększenie częstotliwości przejazdów autobusów do centrum przesiadkowego, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych,
 • rozwój i rozbudowa systemu wypożyczania rowerów i hulajnóg elektrycznych „na minuty” m.in. na osiedlu Podstarzyniec),
 • w miesiącach letnich organizacja kina plenerowego, zimowych – kina samochodowego,
 • działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • rozbudowa placów zabaw o elementy siłowni plenerowych (również przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonych zdolnościach ruchowych),
 • modernizacja i remonty dróg na naszych osiedlach, w tym budowa nawierzchni asfaltowej przy ul. Studzienickiej,
 • budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie,
 • monitoring i redukcja zanieczyszczeń powietrza,
 • integracja międzykulturowa i międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
 • umieszczenie ławek na przystankach i miejscach cieszących się popularnością rowerzystów i spacerowiczów,
 • wykorzystanie i promocja produktów lokalnych (szczególnie ekologicznych) w publicznych restauracjach, stołówkach szkolnych, na lokalnych imprezach integracyjnych.

Jako radna chciałabym wprowadzić do naszego małego, ale nowoczesnego miasta najlepsze elementy z życia w dużych miastach przy zachowaniu tradycji ziemi pszczyńskiej. Moim priorytetem będzie udoskonalenie komunikacji i transportu. Będę kierowała się przede wszystkim dbaniem o wygodę przy jednoczesnej trosce o ekologię i czystość powietrza. Jako mieszkanka ziemi pszczyńskiej w swoich działaniach skupię się na wygodzie i komforcie wspólnego życia zarówno osób starszych, jak i najmłodszych.