Andrzej Babiński

Andrzej BABIŃSKI

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 1 – Gminy: Suszec, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 2

Od urodzenia mieszkam w Goczałkowicach-Zdroju. Prowadzę działalność gospodarczą w sektorze usługowym. Ziemia Pszczyńska jest mi bardzo bliska dlatego od lat angażuję się w działalność społeczną. Obecnie jestem radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego i aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności. Wspieram osoby z niepełnosprawnościami oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej – m.in osoby ciężko chore w ramach pełnionych funkcji społecznych oraz dodatkowo przez osobistą służbę angażuję się w działania na ich rzecz – jestem aktywnym wolontariuszem Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Chciałbym pozyskane w dotychczasowej działalności samorządowej doświadczenie wykorzystać w pracy dla dobra Mieszkańców gminy Goczałkowice oraz całego powiatu pszczyńskiego. Chcę podejmować tematy i rozwiązywać problemy, które najbardziej Państwa nurtują.

Mój program

  • dalsza współpraca z Radą Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawach dotyczących poprawy warunków życia mieszkańców Goczałkowic-Zdroju,
  • udzielanie pomocy i wsparcia Wójtowi Gminy Goczałkowice w sprawnym rozwiązywaniu problemów Gminy na szczeblu Powiatu,
  • wspieranie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój w realizacji jego działań,
  • działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie całego powiatu pszczyńskiego,
  • podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu opieki zdrowotnej w powiecie – w tym rozwój Szpitala w Pszczynie,
  • aktywne działania na rzecz wspierania finansowego uczniów z terenu powiatu pszczyńskiego,
  • aktywne działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury drogowej – budowy wyjazdów komunikacyjnych, rond i obwodnic w rejonie DK-1 zarówno na terenie Goczałkowic, jak i Pszczyny,
  • kontynuacja budowy ścieżek rowerowych w Goczałkowicach-Zdroju i połączenie ich z istniejącą infrastrukturą Pszczyny,
  • weryfikacja działań podczas prac na torowisku i w rejonie torów kolejowych na terenie Goczałkowic-Zdroju w szczególności poprzez likwidowanie uciążliwości i barier komunikacyjnych