Anna Madeja

Anna MADEJA

Kandydatka do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 2 – Gmina Miedźna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 3

Mieszkam we Frydku. Jestem wdową, mamą czwórki dorosłych dzieci i babcią. W moim życiu bardzo ważna jest działalność społeczna, która wiele lat temu stała się moją pasją. Od 2014 roku jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich we Frydku. Chciałam stworzyć coś dla mieszkańców naszej wsi, dlatego reaktywowałam zespół „Swojanie”. Organizuję m.in. wyjazdy na wody mineralno-siarkowe do Solca-Zdroju, co roku pielgrzymkę do Piekar Śląskich, biesiadę wiejską i inne zabawy w Domu Socjalnym we Frydku. Ponadto przy współpracy biur podróży organizuję wyjazdy rehabilitacyjne, wczasy, wycieczki oraz pielgrzymki krajowe i zagraniczne. Jestem otwarta w tym zakresie na nowe propozycje.

Udzielam się charytatywnie i jako członek parafialnego zespołu Caritas pomagam proboszczowi w zorganizowaniu takich akcji jak poczęstunek dla chorych i starszych parafian, paczki dla chorych przed świętami i z okazji Dnia Chorego 11 lutego.

Swoje doświadczenia chciałabym przenieść jako radna na grunt powiatu pszczyńskiego i zabiegać o sprawy ważne tak dla mieszkańców Frydku, jak i wszystkich sołectw gminy Miedźna. Bardzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

Mój program:

  • rozwinięcie opieki senioralnej i długoterminowej z rozszerzeniem działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej oraz stworzenie centrum opieki senioralnej w naszym powiecie z wykorzystaniem budynku przy ul. Poprzecznej w Woli,
  • stworzenie domu dziennej opieki dla osób starszych na terenie gminy Miedźna,
  • dalsza współpraca pomiędzy Gminą Miedźna a Powiatem Pszczyńskim przy realizacji najważniejszych dla Mieszkańców inwestycji na terenie gminy, w tym przebudowy ul. Wiejskiej w Miedźnej, jako kontynuacji rozbudowy ul. Miodowej we Frydku, przebudowy ul. Pszczyńskiej w Woli oraz przebudowy skrzyżowania ulic Górnośląskiej i Korfantego w Gilowicach,
  • zabieganie o powstanie ścieżki rowerowej od Rudawek do granic powiatu przy drodze wojewódzkiej 933,
  • wspieranie rozwoju pszczyńskiego szpitala w celu zapewnienia jak najlepszej opieki medycznej mieszkańcom gminy Miedźna i całego powiatu pszczyńskiego,
  • zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych dla Mieszkańców oraz nakładów na programy profilaktyczne i prozdrowotne,
  • dalsze działania w kierunku integracji Mieszkańców i tworzenia możliwości wspólnego spędzania czasu,
  • rozwój komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim.