Barbara Bandoła

Barbara BANDOŁA

Kandydatka do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 2 – Gmina Miedźna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Mieszkam w Woli, w gminie Miedźna. Ukończyłam studia magisterskie na UŚ (filologia polska), poza tym studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, menedżerskie, studia dla liderów samorządowych i  MBA w ochronie zdrowia. 

W 1991 roku zakładałam Szkołę Podstawową nr 2 w Woli, kierowałam nią przez 17 lat, do czasu reformy oświaty w 1998 r. Potem przez 18 lat byłam dyrektorem Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. Zorganizowaliśmy ze współpracownikami kształcenie integracyjne, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stwarzając początek kształcenia integracyjnego w gminie Miedźna.

Byłam radną powiatową w I, IV, V, VI kadencji Powiatu Pszczyńskiego, pełniłam funkcje członkini Zarządu Powiatu w latach 2010-2014, przewodniczącej Rady Powiatu Pszczyńskiego w latach 2014-2018 i starosty pszczyńskiej w latach 2018-2024.

W mijającej kadencji 2018-2024, jako starosta pszczyńska dbałam o dobrą współpracę z Gminą Miedźna, zrealizowałam swój program wyborczy dla Gminy, między innymi:  powstała sygnalizacja świetlna na ul. Pszczyńskiej w Woli, przebudowana została ul. Miodowa we Frydku i wybudowany chodnik, wyremontowano ul. Wiejską w Grzawie i Topolową w Miedźnej, powstała strefa aktywności i rekreacji przy ul. Poprzecznej w Woli, opracowany został projekt przebudowy kolejnego odcinka ul. Pszczyńskiej w Woli. Dbałam o rozwój pszczyńskiego szpitala.

Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych dorosłych córek i babcią rocznego wnuka, Roberta. Lubię spędzać czas aktywnie, cenię sobie akcję parkrun – Bulwar nad Wisłą, spędzam sobotnie poranki na marszrucie, chodzę w góry, jeżdżę na rowerze i na nartach, sporo czytam. Jestem członkinią Stowarzyszenia Ziemia Pszczyńska i Stowarzyszenia Drogami Tischnera, mam w nich grupę sprawdzonych przyjaciół.

Program

Jako kandydatka do Rady Powiatu Pszczyńskiego VII kadencji zamierzam:

  • pracować dla rozwoju Szpitala Joannitas w Pszczynie, by mieszkańcy Gminy Miedźna mieli zabezpieczoną opiekę szpitalną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną na dobrym poziomie,
  • zadbać, by Powiat we współpracy ze Szpitalem Joannitas zbudował Centrum Geriatryczne w oparciu o zasoby Szpitala oraz budynek w Woli przy ul. Poprzecznej 1,
  • dbać o bezpieczeństwo na drogach powiatowych – Powiat powinien kontynuować remonty dróg i budowę chodników – zrealizować przygotowany projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej w Woli od skrzyżowania z ulicą Kopalnianą do wiaduktu kolejowego, dokończyć przebudowę ul. Wiejskiej w Miedźnej, przebudować skrzyżowanie w Gilowicach (budowa ronda lub montaż świateł), zaprojektować i w miarę możliwości zrealizować remont ul. Długiej w Górze od skrzyżowania z drogą wojewódzką 933 do boiska, zaprojektować i w miarę możliwości zrealizować przebudowę skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pszczyńską w Woli (po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S1), dbać o bieżące utrzymanie dróg, kontynuować doświetlanie przejść dla pieszych i montaż wyświetlaczy prędkości,
  • kontynuować Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński, polegający na dopłacaniu do biletów miesięcznych różnicy między cenami biletów na liniach powiatowych i komercyjnych,
  • współpracować z radnymi i władzami Gminy Miedźna i wszystkich pozostałych Gmin powiatu pszczyńskiego w zakresie wspólnych działań dla podnoszenia poziomu życia Mieszkańców, w tym zorganizowanie stacji Pogotowia Ratunkowego w gminie Miedźna.