Barbara Sopot-Zembok

Barbara SOPOT-ZEMBOK

Kandydatka do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 3 – miasto Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 3

NAJWAŻNIEJSZA JEST EDUKACJA

Od pokoleń moja rodzina i rodzina mojego męża są związane z Pszczyną. Bliska jest mi historia ziemi pszczyńskiej, ale również jej przyszłość i rozwój – szczególnie w zakresie edukacji młodych ludzi w poczuciu dumy i wartości miejsca, w którym przyszło nam żyć.

Jestem absolwentką animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowych Studiów Historii, Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie, Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą, Podyplomowych Studiów Lider Oświaty oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Jestem autorką programów edukacji regionalnej, artykułów, publikacji metodycznych i naukowych. Angażuję się w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, jestem przewodnikiem po regionie i po Muzeum Zamkowym w Pszczynie, pilotem wycieczek.

Moja działalność zawodowa i społeczna od lat związana jest z pracą dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego i gminy Pszczyna. W latach 2000-2012 byłam dyrektorem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Organizowałam Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Mały Brzym”. Ponadto zorganizowałam 12 konferencji popularno-naukowych poruszających ważne dla ziemi pszczyńskiej tematy. Od lipca 2012 roku do lipca 2022 roku pełniłam funkcję pierwszego zastępcy burmistrza Pszczyny.

Byłam członkiem Powiatowej Rady Sportu (lata 2008-2012), Zarządu Osiedla Śródmieście (2008-2012), Powiatowej Rady Zatrudnienia (2013-2017).

W latach 2012-2014 byłam koordynatorem prac nad Monografią Pszczyny. Jestem również autorką jednego z rozdziałów. Byłam także koordynatorką obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia Powstań Śląskich (lata 2018-2022).

Od 2018 roku jestem redaktorem „Kronik pszczyńskich”. Dotychczas ukazało się 7 zeszytów. W 2023 roku zostałam przewodniczącą Rady Programowej Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W 2015 roku otrzymałam tytuł „Kobiety Ziemi Pszczyńskiej” – „Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej” – wyróżnienie przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Pszczynie aktywnym kobietom. W 2017 roku otrzymałam nagrodę „Kobieta Humanitas” w Kategorii Społeczeństwo przyznaną przez Wyższą Szkołą Humanitas podczas III Konwentu Kobiet Sukcesu.

W 2022 roku zostałam honorową członkinią „PRO MEMORIA” Stowarzyszenia Bitwy pod Pszczyną 1939. Otrzymałam Honorową odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa CZUWAJ (2022).

Moja praca na rzecz oświaty została doceniona – jestem laureatką nagród Starosty Pszczyńskiego, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, nagród Burmistrza Pszczyny w dziedzinie kultury, zostałam odznaczona przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W 2023 roku otrzymałam wyróżnienie w 34. edycji Nagrody i Medalu imienia Zygmunta Glogera za działania na rzecz edukacji regionalnej.


Kocham moją Rodzinę. Lubię ludzi, podróże, książki.

Kandyduję do Rady Powiatu ponieważ chcę mieć realny wpływ na rozwój powiatu pszczyńskiego i gminy Pszczyna. Priorytetem będą dla mnie sprawy oświaty, kultury, ekologii, sportu oraz polityka senioralna.

Barbara Sopot-Zembok

Mój program:

  • edukacja w powiecie pszczyńskim – jakość edukacji, nowe kierunki nauczania zawodowego, klasy dwujęzyczne, edukacja kulturalna, ekologiczna, regionalna,
  • polityka senioralna w powiecie pszczyńskim: profilaktyka zdrowotna 60+; dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji zrzeszających seniorów, finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej,
  • zielony i ekologiczny powiat pszczyński,
  • utworzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych, finansowanie w formie grantów inicjatyw Stowarzyszeń i Organizacji w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej.