Damian Cieszewski

Damian CIESZEWSKI

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 3 – miasto Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 2

Od urodzenia mieszkam w gminie Pszczyna. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, ze specjalnością nauczycielską na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Od 5 lat pełnię funkcję wicestarosty pszczyńskiego. Wcześniej przez 14 lat kierowałem Zespołem Szkół nr 1 w Pszczynie.

Ziemia Pszczyńska jest mi bardzo bliska, dlatego angażuję się w działalność społeczną. Aktywnie wspieram osoby z niepełnosprawnościami oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Od wielu lat działam w Towarzystwie Miłośników Ziemi Pszczyńskiej oraz stowarzyszeniu „Ziemia Pszczyńska”. Wraz z żoną tańczymy w Zespole Regionalnym Pszczyna, prezentując folklor ziemi pszczyńskiej na festiwalach w kraju i za granicą. Jestem współtwórcą Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej – wspierającej lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników.

Moje zainteresowania i pasje to żeglarstwo, narciarstwo, koszykówka oraz folklor.

Od trzech kadencji pełnię funkcję radnego Rady Powiatu Pszczyńskiego, wcześniej, w latach 1992-94 byłem radnym Rady Miejskiej w Pszczynie. Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę do pracy na rzecz Mieszkańców gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego. Chcę podejmować tematy i rozwiązywać problemy, które najbardziej Państwa nurtują. Uważam, że razem możemy zmienić na lepsze naszą gminę i powiat pszczyński.

Mój program:

  • wspieranie rozbudowy infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych powiatu pszczyńskiego,
  • pozyskiwanie środków unijnych na uruchomienie kolejnych nowoczesnych pracowni zawodowych w szkołach powiatowych,
  • stworzenie Forum Młodych Powiatu Pszczyńskiego,
  • dalszy rozwój Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej poprzez organizację wydarzeń promujących lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników,
  • kontynuacja prac nad poprawą bezpieczeństwa dzieci przy szkołach poprzez ciągły montaż mierników prędkości oraz doświetlenie przejść dla pieszych,
  • wspieranie działań zmierzających do wyremontowania oddziałów w pszczyńskim szpitalu oraz rozwoju opieki senioralnej i długoterminowej,
  • wszechstronne wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w naszym powiecie,
  • budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Turystycznej przez ul. Kasztanową do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące,
  • dalsza modernizacja sieci dróg powiatowych, w tym ul. Tetmajera w Łące i Staromiejskiej w Pszczynie.