Danuta Brandys

Danuta BRANDYS

Kandydatka do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 5 – Gmina Pawłowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 4

Od urodzenia mieszkam w Pawłowicach. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi. Przez 36 lat życia zawodowego pracowałam jako nauczyciel łącząc sprawy wychowawcze i dydaktyczne z aktywną działalnością na rzecz wspólnot lokalnych, szczególnie w gminie Pawłowice. Przez blisko 10 lat godziłam pracę zawodową z rolą sądowego kuratora społecznego, co pozwoliło na bliższe poznanie problemów lokalnej społeczności. Obecnie przebywam na emeryturze. Nie oznacza to jednak dla mnie rezygnacji z aktywnego życia społecznego i zawodowego. Od lat pełnię funkcję sekretarza Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach. Współorganizuję imprezy lokalne, wyjazdy i wycieczki dla członkiń Koła. Obecnie jestem również instruktorem w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach. Prowadzę zajęcia z dziećmi z zakresu edukacji regionalnej. Od 2006 roku współprowadzę Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice”. Prowadzę także cotygodniowe spotkania z seniorami w ramach programu „Aktywni, bezpieczni i zdrowi”.

Praca na rzecz aktywizacji seniorów w lokalnych społecznościach jest dla mnie niezwykle istotnym aspektem. Od stycznia 2023 r. mam przyjemność przewodniczyć Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego, co pozwala nam na wyjście z różnymi inicjatywami do wszystkich gmin Powiatu Pszczyńskiego.

Za swoją działalność na rzecz oświaty i wychowania otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2023 r. zostałam uhonorowana „Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej” jako „Kobieta Obyczajów i Tradycji” za kultywowanie historii i tradycji śląskiej.

Prywatnie jestem mężatką i matką dwójki dorosłych dzieci. Lubię piesze wędrówki górskie, jazdę na rowerze i taniec. Interesuje mnie problematyka społeczno-kulturalna.

Kandyduję do Rady Powiatu Pszczyńskiego, ponieważ chcę wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i społeczne w tworzeniu lepszego jutra dla Mieszkańców. Będę dążyć do integracji tradycji z nowoczesnym podejściem do wyzwań społecznych, tworząc most między przeszłością a przyszłością, z korzyścią dla całej społeczności powiatu.

Mój program:

  • działania w kierunku zintegrowania prac podmiotów działających na rzecz seniorów. Współpraca z lokalnymi władzami i organizacjami,
  • działania na rzecz aktywizacji społecznej seniorów,
  • zachęcanie do integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne organizowanie imprez środowiskowych,
  • pielęgnowanie tradycji i zwyczajów naszego regionu,
  • utrzymanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej z seniorami miasta partnerskiego Powiatu Pszczyńskiego.