Janusz Orlik

Janusz ORLIK

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 4 – Sołectwa gminy Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 7

Od urodzenia mieszkam w Wiśle Małej. Jestem żonaty i mam dwójkę dorosłych dzieci. Ukończyłem szkołę średnią i pracuję w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach.

Moje życie to historia zaangażowania. Obecnie pełnię funkcję radnego Rady Powiatu Pszczyńskiego. Wcześniej, jako radny Rady Miejskiej w Pszczynie, w dwóch kadencjach 2002-2006 i 2006-2010, miałem szansę oddziaływać na lokalne sprawy.

Działalność społeczna to moja pasja. Jestem członkiem stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska”, które realizuje projekty proekologiczne. Uczestniczę także w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim, zgłaszając propozycje wspierające rozwój naszej społeczności. Współpraca z lokalnymi organizacjami to dla mnie naturalna droga do tworzenia lepszej przyszłości dla mieszkańców. Wspólnie z Radą Sołecką angażujemy się w rozwiązywanie lokalnych problemów, a jako członek Rady Parafialnej staram się wspierać życie parafialne.

Mój program obejmuje:

  • budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej do Strumienia, by wspierać aktywny tryb życia mieszkańców naszego powiatu,
  • pozyskanie środków na remont i renowację drewnianego zabytkowego kościoła w Wiśle Małej, by zachować nasze lokalne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń,
  • wspieranie sportu, zwłaszcza budowę nowej sali gimnastycznej w Wiśle Małej, która będzie miejscem integracji i aktywności mieszkańców,
  • poprawę stanu dróg lokalnych oraz rowów, jak również prace na rzecz środowiska naturalnego.