Joanna Sojka

Joanna SOJKA

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 3 – miasto Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 5

Od lat związana jestem z pszczyńskim szpitalem. Ukończyłam pielęgniarstwo, pedagogikę oraz studia MBA w ochronie zdrowia. Stale aktualizuję i poszerzam swoją wiedzę medyczną i chętnie dzielę się tą wiedzą z innymi, prowadząc zajęcia dla studentów pielęgniarstwa.

Od 2021 roku pełnię funkcję dyrektorki ds. medycznych Szpitala Joannitas w Pszczynie. To dzięki mojej inicjatywie w 2019 roku powstał Dzienny Dom Opieki Medycznej, wspierający pszczyńskich seniorów, zapewniający im wysokiej jakości opiekę. Projekt ten miał na celu wzmocnienie relacji międzypokoleniowych poprzez organizację zajęć z udziałem dzieci i młodzieży. U podstaw tej inicjatywy leży troska o godną jesień życia. Projekt udowadnia, że starość może być radosna i wypełniona życzliwością.  Szeroko pojęta opieka senioralna to istotny element moich zawodowych zainteresowań oraz podejmowanych inicjatyw. 

Jestem mamą dwóch córek i najstarszą z czterech sióstr. Wspieram kobiety w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Jestem sojuszniczką mniejszości i cenię różnorodność. Na co dzień pracuję na rzecz lepszego zdrowia pszczynian, holistycznie spoglądam na potrzeby mieszkańców skupiając się na profilaktyce, edukacji i promocji zdrowia.

W pracy prowadzę „politykę otwartych drzwi”. Chciałabym przełożyć tę zasadę również na kontakty z mieszkańcami, tak, by każdy czuł się istotną stroną w rozmowach o sprawach powiatu. Wyznaję zasadę, iż partnerstwo i szeroka współpraca wielu środowisk to klucz do osiągnięcia sukcesu.

Mój program:

  • szeroko pojęta opieka senioralna,
  • opieka wytchnieniowa skierowana do opiekunów osób przewlekle chorych oraz osób z niepełnosprawnością,
  • podejmowanie działań w obszarze profilaktyki, promocji i edukacji  zdrowotnej,
  • działania edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.