Michał Pudełko

Michał PUDEŁKO

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 4 – Sołectwa Gminy Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 2

Od urodzenia związany jestem z Jankowicami. W latach 2007–2019 pełniłem funkcję sołtysa Jankowic, natomiast w obecnej kadencji 2018–2024 reprezentuję Państwa w Radzie Powiatu Pszczyńskiego. W ostatnich latach ubiegałem się o przebudowę ulicy Jana Pawła II (przebiegającej przez Jankowice i Studzienice), dzięki czemu udało się przygotować pełną dokumentację projektową. Czyniłem także starania o przebudowę ulicy Kasztanowej w Jankowicach, co zaowocowało rozpoczęciem procesu projektowania i wpisania tej drogi do planu inwestycyjnego powiatu i gminy Pszczyna.

Było to skomplikowane, gdyż projekt zakłada przebudowę nie tylko drogi powiatowej, ale również odwodnienie ulicy Akacjowej w ostatnim odcinku oraz budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej, jak i chodnika wzdłuż ulicy Baziowej. Dlatego ważne było porozumienie obu samorządów (gminnego i powiatowego), co udało się wypracować wspólnie z Radą Sołecką, Radnymi, Starostą i Burmistrzem.

Z wykształcenia jestem magistrem historii i jako nauczyciel pracuję głównie w szkołach ponadpodstawowych. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania w Oświacie, Wiedzy o Społeczeństwie, Administracji Publicznej oraz Podstaw Ekonomii. Jestem współzałożycielem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, w którym pełnię funkcję sekretarza. Dzięki działalności tej organizacji udało się pozyskać od 2010 roku kilkadziesiąt milionów złotych z funduszy unijnych.

Jako samorządowiec jestem zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności. Poznałem najistotniejsze problemy naszych mieszkańców na szczeblu gminnym i powiatowym. Swoje doświadczenie mogę wykorzystać dla dalszego rozwoju naszego regionu.

Mój program obejmuje:

– przebudowę ulicy Jana Pawła II oraz Kasztanowej (projekty w trakcie realizacji),

– przebudowę dalszej części ulicy Złote Łany i Zacisze,

– budowę chodnika przy ul. Złote Łany (od Patentusa do rurociągu),

– przebudowę mostu na rzece Pszczynce w ciągu ulicy Zacisze (dokumentacja przygotowana w bieżącej kadencji).