Paweł Sadza

Paweł SADZA

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 3 – miasto Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Drodzy Mieszkańcy pszczyńskiej Ziemi!

Połowę swojego życia przepracowałem w samorządzie, dlatego mam świadomość rosnących wymagań względem powiatów i gmin z Państwa strony. Wasz komfort i Wasze bezpieczeństwo są dla mnie, dla naszego zespołu Ziemi Pszczyńskiej, najważniejsze.

To Wasze wsparcie i zaangażowanie motywuje nas, ludzi stowarzyszenia Ziemi Pszczyńskiej, każdego dnia, do pracy. Mimo wielu zrealizowanych wspólnie z Wami i dzięki Wam projektów, pozostaje jeszcze wiele trudnych tematów do poruszenia i problemów do rozwiązania. Jestem przekonany, że dzięki naszej wspólnej pracy, nasz pszczyński powiat będzie jeszcze bardziej nowoczesnym i przyjaznym miejscem do życia. Niejednokrotnie o tym mówiłem, ale podkreślę raz jeszcze: o jakości tej ziemi, pszczyńskiej ziemi, świadczą niezwykle przedsiębiorczy i pracowici mieszkańcy. Naszym zadaniem jest Was wspierać i nie przeszkadzać.

W latach 2010-2018 miałem zaszczyt i obowiązek kierować powiatem pszczyńskim jako starosta pszczyński. Były to lata transformacji powiatu, wielu zmian w jego funkcjonowaniu, ogromu zrealizowanych projektów drogowych i budowlanych finansowanych z pieniędzy unijnych, ale także walki o szpital. Nasz szpital. Obecnie mam przyjemność kierować Radą Powiatu Pszczyńskiego, począwszy od 2018 roku.

Zawodowo spełniam się jako Prezes Zarządu marki „Komunikacja Beskidzka S.A.”, a także członek założyciel, lider i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska” oraz Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu. Z wielką radością łączę pasję z zaangażowaniem społecznym, pełniąc funkcję sekretarza stowarzyszenia PGM – Pszczyńskiej Grupy Motocyklowej, a także będąc członkiem stowarzyszenia Amatorskiego Towarzystwa Sportowego Orły Mirosława K.

Paweł Sadza

MBA (OTF), mgr handlu zagranicznego, specjalizacja zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach, absolwent Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Studium Prawa Europejskiego. Certyfikowany specjalista ds. pozyskiwania funduszy. Od 2004 roku członek rad nadzorczych spółek skarbu państwa, menadżer w zakresie drogowego transportu osób. Ekspert oceniający w regionalnych programach operacyjnych od 2007 roku, ekspert Związku Powiatów Polskich w dziedzinie Funduszy Strukturalnych UE. Lider zarządzania zmianą, rebrandingu w organizacjach, inicjator wielu nowatorskich procesów na poziomie samorządu oraz w przedsiębiorstwach.

Mój program:

  • dalsze rozwijanie pszczyńskiego Szpitala Joannitas, w szczególności remont oddziału neonatologicznego i ginekologiczno-położniczego,
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie miasta,
  • kontynuacja budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w Pszczynie,
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż elektronicznych mierników prędkości, doświetlanie przejść dla pieszych i inne ważne zadania inwestycyjne w bezpieczeństwie,
  • modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w PZS nr 1 („Samochodówka”) i PZS nr 2 („Rolniczok),
  • modernizacja hali sportowej i auli przy LO im. Bolesława Chrobrego,
  • wzmocnienie systemu komunikacji powiatowej, rozbudowa rozkładów jazdy, ujednolicenie taryfy przewozowej.