Zbigniew Faruga

Zbigniew FARUGA

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 2 – Gmina Miedźna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 4

Od urodzenia jestem mieszkańcem powiatu pszczyńskiego, a od 15 lat gminy Miedźna. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje wykształcenie uzupełniłem na studiach podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego (Akademia Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie), Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Zawodowo od pięciu lat jestem związany z branżą wodociągową, pełniąc funkcję najpierw w Zarządzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach, a obecnie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., które produkuje i dostarcza wodę do 3,5 mln mieszkańców województwa śląskiego i części Małopolski.

Wcześniej moja praca zawodowa związana była administracją rządową oraz samorządową na szczeblu wojewódzkim. Kierowałem między innymi Biurem Wojewody Śląskiego oraz Gabinetem Marszałka Województwa Śląskiego. Jako dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości byłem odpowiedzialny za wdrożenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wsparcia dla przedsiębiorców z naszego województwa. Będąc radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego chciałbym wykorzystać zdobyte doświadczenie oraz umiejętności, skupiając się na działaniach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych na inwestycje rozwojowe w naszej gminie i powiecie.

W ostatnich latach skutecznie angażowałem się w działalność LKS-u w Miedźnej, wspierając działania Klubu związane z pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania.

Jestem również zaangażowany w sprawy wspólnoty parafialnej we Frydku.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem oraz tatą trzech młodych piłkarzy, większość wolnego czasu poświęcam wspieraniu ich pasji. Jestem osobą aktywną, którą cechuje skuteczność w działaniu oraz pozytywne nastawienie.

Chciałbym zasiadać w Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, podejmując działania związane między innymi z:

  • pozyskiwaniem środków na realizację inwestycji rozwojowych w gminie Miedźna,
  • Wsparciem przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków europejskich,
  • ochroną środowiska,
  • rozwojem infrastruktury drogowej oraz budowy nowych ścieżek rowerowych i chodników w ciągu dróg powiatowych.

Jako radny Rady Powiatu Pszczyńskiego z ramienia Komitetu Ziemia Pszczyńska będę również pełnił stałe dyżury radnego w sołectwach gminy Miedźna.

Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych i dziękuję za wsparcie.

Zbigniew Faruga