Nasz program dla Powiatu Pszczyńskiego

Wspierając rozwój Szpitala Joannitas w Pszczynie postawimy na cztery filary: leczenie szpitalne, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, opiekę senioralną oraz edukację – profilaktykę:

 • Rozwiniemy działalność Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poprzez uruchomienie kolejnych poradni specjalistycznych
 • Zadbamy o rozwinięcie specjalistki neurologicznej 
 • Będziemy kontynuować remonty budynku i poszczególnych oddziałów, w tym wyremontujemy trakt porodowy oraz Oddział ginekologiczno-położniczy
 • Rozwiniemy opiekę senioralną i długoterminową – Stworzymy Centrum Opieki Senioralnej w powiecie 
 • Poprawimy warunki diagnostyki pacjentów,  pozyskamy kolejny nowoczesny sprzęt
 • We współpracy z pszczyńskim Szpitalem i placówkami oświatowymi będziemy prowadzić edukację zdrowotną dzieci i młodzieży
 • Przebudujemy kolejne kilometry dróg powiatowych (m.in., ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach, ul. Kasztanowa w Jankowicach, Tetmajera w Łące,  Staromiejska w Pszczynie, Brzozowa w Wiśle Wielkiej, Czarne Doły w Studzionce, Zimowa i Spokojna w Goczałkowicach-Zdroju, Wiejska w Miedźnej, Pszczyńska w Woli, przebudowa skrzyżowania ulic Górnośląskiej i Korfantego w Gilowicach, Przelotowa i Leśników w Kobiórze, Nałkowskiej w Golasowicach, Zjednoczenia w Pawłowicach, Orla w Pniówku i Krzyżowicach, Jana Pawła II w Kobielicach, Piaskowa w Suszcu, Dworcowa w Radostowicach)
 • Wybudujemy kolejne kilometry chodników, w tym przy ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej, Jana Pawła II w Studzienicach, Wyzwolenia w Mizerowie i Kryrach, Jana Pawła II w Kobielicach, Orlej w Krzyżowicach, Tetmajera w Łące, Wiejskiej w Miedźnej, Pszczyńskiej w Woli
 • Zaprojektujemy przebudowy kolejnych dróg powiatowych zgodnie z harmonogramem przygotowanym w porozumieniu z gminami  
 • Będziemy dążyć do rozbudowy skrzyżowania DW 935 z ulicą Jana Pawła II w Kobielicach, budowy zachodniej obwodnicy Pszczyny oraz do budowy bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu DK1 z ul. Męczenników Oświęcimskich, by usprawnić wyjazd i wjazd do centrum miasta
 • Uruchomimy kolejne nowoczesne pracownie zawodowe w powiatowych szkołach zawodowych i technicznych,
 • Jeszcze bardziej dostosujemy kształcenie dla potrzeb rynku pracy
 • Będziemy kontynuować współpracę z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia praktycznego, dającą szansę na atrakcyjne staże oraz gwarancję zatrudnienia dla uczniów
 • Poszerzymy program stypendialny dla uczniów szkół średnich i zamieszkujących powiat pszczyński
 • Będziemy kontynuować program wyrównywania szans edukacyjnych, niwelujący różnice w cenie biletu miesięcznego szkolnego między liniami komercyjnymi i powiatowymi 
 • Zadbamy o nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, wzmocnimy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, stworzymy miejsce do rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie 
 • Będziemy rozwijać współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie unowocześniania kształcenia zawodowego 
 • We współpracy z gminami będziemy dążyć do rozwoju nowoczesnej (niskoemisyjnej) i dobrze zorganizowanej komunikacji oraz wprowadzenia wspólnego biletu na różnych liniach
 • Będziemy dążyć do samowystarczalności energetycznej – utworzenia klastra energii, spółdzielni energetycznych i innych form, które pozwolą korzystać z potencjału zielonej energii
 • Będziemy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wsparcie finansowe Straży Pożarnej i Policji
 • Będziemy rozwijać współpracę i działania Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego na rzecz wszystkich seniorów powiatu
 • Zaprosimy młodzież do aktywności samorządowej – stworzymy Forum Młodych Powiatu Pszczyńskiego
 • Wprowadzimy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie kolejne udogodnienia w zakresie załatwiania spraw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Będziemy kontynuować prace nad poprawą bezpieczeństwa dzieci przy szkołach poprzez ciągły montaż mierników prędkości oraz doświetlenie przejść dla pieszych
 • Będziemy wspierać oraz promować lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników poprzez dalszy rozwój Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
 • Wykorzystamy środki unijne na tworzenie obszarów zielonych na terenach należących do Powiatu Pszczyńskiego
 • Będziemy kontynuować budowanie sojuszu z gminami w zakresie tworzenia coraz lepszych warunków dla pacjentów pszczyńskiego Szpitala oraz realizacji ważnych zadań inwestycyjnych (drogowych) i społecznych dla mieszkańców całego powiatu 
 • Podejmiemy starania o pozyskanie środków na utworzenie inkubatora kreatywności, który da przestrzeń artystom, twórcom, społecznikom i organizacjom pozarządowym
 • Dokończymy remont basenu i obiektów sportowych przy PZS nr 2 
 • Wybudujemy kolejne kilometry ścieżek rowerowych, w tym łączącą Wisłę Wielką ze Strumieniem
 • Będziemy kontynuować współpracę z Gminą Miedźna nad powstaniem ścieżki od Rudawek do granic powiatu przy Drodze Wojewódzkiej 933
 • Postaramy się o dofinansowanie dalszej budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego
 • Zmodernizujemy boiska przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie