KWW Ziemia Pszczyńska: Dziękujemy za zaufanie i współpracę

KWW Ziemia Pszczyńska – podsumowanie ostatni pięciu lat w Powiecie Pszczyńskim

5 lat temu mieszkańcy powiatu pszczyńskiego obdarzyli kandydatów na radnych z komitetu Ziemia Pszczyńska największym zaufaniem. – Mamy przekonanie, że tego zaufania nie zawiedliśmy. Gorąco dziękujemy Mieszkańcom za wspaniałą współpracę, wszystkie zgłaszane pomysły i zaangażowanie w sprawy naszego powiatu – mówi Paweł Sadza, lider Ziemi Pszczyńskiej.

– Olbrzymie poparcie Mieszkańców było dla nas wielkim zaszczytem, ale również dużym zobowiązaniem, które mobilizowało nas do maksymalnej pracy dla dobra całej naszej społeczności. Dziś, u progu nowej kadencji możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy niemal cały program wyborczy. Nadal chcemy służyć naszym Mieszkańcom swoją pracą, wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. Zadbamy o jak najlepszy rozwój naszych sołectw, gminy i powiatu.

Paweł Sadza, lider lokalnego komitetu Ziemia Pszczyńska, który do wyborów zgłosił 65 kandydatów – najwięcej ze wszystkich startujących komitetów na radnych w powiecie pszczyńskim

Skuteczność w działaniu najlepiej obrazuje podsumowanie działań zrealizowanych przez Powiat Pszczyński w mijającej kadencji dzięki współpracy Zarządu Powiatu Pszczyńskiego i radnych Ziemi Pszczyńskiej.

– Kadencja 2018-2024 była szczególna z wielu względów – pandemia oraz wojna w Ukrainie wymagały podejmowania niezwykle szybkich decyzji związanych ze zmianą organizacji świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz koordynowania szeroko pojętej pomocy dla Uchodźców. Jednocześnie realizowane były wszystkie ważne społecznie zadania samorządu powiatowego. Do najważniejszych można zaliczyć: uruchomienie centrum przesiadkowego, przywrócenie pełnej działalności szpitala, rozszerzenie składu właścicielskiego spółki prowadzącej szpital o Gminę Pszczyna, uzyskanie pomocy gmin w zakresie doposażania i remontu tej ważnej dla mieszkańców placówki, skuteczne działania w zakresie dostosowania obiektów starostwa i powiatu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zadania oświatowe i drogowe.

Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Inwestycje drogowe

W kończącej się kadencji 2018-24 Powiat Pszczyński przebudował i wyremontował aż 30 km dróg, wyremontował lub wybudował 15 km chodników i kolejne kilometry ścieżek rowerowych.

W latach 2018-2023 na inwestycje i remonty na drogach powiatowych wydatkowano ponad 65 mln zł.

Inwestycje realizowano dzięki bardzo dobrej współpracy z gminami oraz skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych.

Do najważniejszych zadań drogowych można zaliczyć:

 • przebudowa ul. Miodowej we Frydku za 14,8 mln zł
 • budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową – 1,5 mln zł
 • trwająca przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach za 5,4 mln zł,
 • trwająca przebudowa ul. Zwycięstwa w Pawłowicach – 3,8 mln zł
 • przebudowa ul. Rodzinnej od DK1 do parkingu kościelnego o wartości 4,4 mln zł, z czego ponad 2 mln pozyskano z UE,
 • przebudowa ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I – 6,1 mln zł
 • remont ul. Łącznej w Brzeźcach – 1 mln zł
 • przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową – 2,8 mln zł
 • budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach – 2 mln zł
 • przebudowa ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap II – 6 mln z
 • budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie – 1,2 mln zł
 • przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach – 6,1 mln zł
 • przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu – 2,4 mln zł

Priorytetem Szpital

Przez ostatnie 5 lat pszczyński Szpital umocnił swoją pozycję na Śląsku. Jakość i wiarygodność budowane są przez szerokie działania, a potwierdzają je certyfikaty. Placówka kształci młodych lekarzy – uzyskała kolejne miejsca rezydenckie.

Szpital został wyposażony w nowoczesny sprzęt, rozwinął także działalność o usługi, których początkowo nie zakontraktowano.

W 2019 r., dzięki staraniom Zarządu Powiatu, śląski NFZ przyspieszył konkursy na prowadzenie poradni specjalistycznych – ortopedycznej i chirurgicznej. Szpital pozyskał kontrakt NFZ na badania endoskopowe w zakresie gastroskopii i kolonoskopii, na prowadzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz wykonywanie badań tomografem.

Powiat Pszczyński przygotował dokumentację projektową remontu budynku szpitala wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonane zostały prace związane z instalacją wodną i elektryczną, które były niezbędne do dalszego funkcjonowania placówki, wymieniono windy.

Zakupiono niezbędny sprzęt m.in. ultrasonografy, respiratory, kardiomonitory. Szpital pozyskał nowy rentgen, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy. Zmieniła się nazwa na Szpital Joannitas.

Staraniem dyrekcji trwa intensywny rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – szpital uruchomił poradnie – onkologiczną, anestezjologiczną, chorób zakaźnych, neurologiczną, kardiologiczną i prehabilitacyjną. Otwarto również pracownię mikrobiologii oraz szkołę rodzenia. Uruchomiona została nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Od 2018 r. Powiat Pszczyński przeznaczył na inwestycje, zakupy sprzętu oraz wsparcie bieżącej działalności placówki 21,5 mln zł. Pozyskał również 10 mln zł z programu Polski Ład na kontynuację prac remontowych w budynku szpitala. Na 2024 rok zabezpieczono ponad 6 mln zł na kolejne inwestycje.

Inwestycje i remonty w budynku Szpitala zrealizowane przez Powiat Pszczyński:

·       Wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala w Pszczynie – 1 mln zł

·       Remonty w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie – w poradniach specjalistycznych i na IV piętrze oraz roboty malarskie – 120 tys. zł

·       Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala – 510 tys. zł

·       Budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy Szpitalu w Pszczynie – etap I – 180 tys. zł

·       Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie – 740 tys. zł

·       Naprawa dwóch wind osobowych – 64 tys. zł

·       Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu w Pszczynie – Etap II – instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej – 1,2 mln zł

·       Przebudowa budynku Szpitala w Pszczynie, w tym w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z instalacjami – 850 tys. zł

·       Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego dla Szpitala w Pszczynie – 250 tys. zł

·       Modernizacja instalacji wodociągowych – 200 tys. zł

Centrum przesiadkowe i rozwój komunikacji publicznej

To w tej kadencji po 16 miesiącach od wbicia pierwszej łopaty, w Pszczynie przy ul. Sokoła, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego uruchomione zostało centrum przesiadkowe. To miejsce, które integruje wszystkie środki transportu. Każdego dnia odjeżdża stąd ponad 200 autobusów w kierunku wszystkich gmin powiatu. Koszt inwestycji wyniósł niemal 18 mln zł, ale 15,2 mln zł pozyskano na ten cel ze środków unijnych.

Konsekwentnie rozwijana jest powiatowa komunikacja publiczna. W 2021 r. zorganizowano komunikację na nowej trasie – Pszczyna-Goczałkowice-Zdrój, przedłużonej później do Rudołtowic. W 2023 r. w powiatowych przewozach pasażerskich przewieziono 484 500 osób. To o 100 000 więcej, niż rok wcześniej i o niemal 300 000 więcej niż w 2021 r.

Na przełomie 2023 i 2024 roku na wszystkich powiatowych liniach wymieniony został cały tabor na autobusy o najwyższych normach spalania. Zupełną nowością są dwa elektryczne i całkowicie zeroemisyjne pojazdy. Do tego więcej kursów, możliwość płatności za bilety bezgotówkowo i sprzedaż biletów miesięcznych przez internet. We wszystkich autobusach, które obsługują powiatowe przewozy wprowadzona została zapowiedź głosowa, co jest istotne zwłaszcza w przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku.

Wdrożony został Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych, który niweluje uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński różnice w cenie biletu miesięcznego między liniami komercyjnymi i powiatowymi. 

Edukacja – czyli inwestowanie w młode pokolenie

Powiat Pszczyński w kończącej się kadencji utworzył sześć kolejnych nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego, w tym fryzjerską, elektryczną, obrabiarek, motoryzacyjną i programowania w PZS nr 1 oraz cukierniczą w PZS nr 2. Środki na ten cel w wysokości ponad 2 mln zł pochodziły w ok. 85% z funduszy unijnych.

Budynek basenu przy PZS nr 2, czyli największej szkole ponadpodstawowej, został podany termomodernizacji. Całkowity koszt zadania to 5 mln zł, z czego 3 mln pozyskano z UE.

Edukacja, inwestowanie w młodzież, przygotowywanie młodych ludzi do dorosłego życia, a z drugiej strony funkcjonowania na rynku pracy to wielka odpowiedzialność i nasza misja. Stąd rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi przedsiębiorcami w zakresie kształcenia praktycznego, co daje szanse dla uczniów na atrakcyjne staże oraz zatrudnienie. Podpisaliśmy umowę z Fundacją Akademia Łukasza Piszczka, dzięki czemu w PZS nr 2 powstała klasa o profilu sportowym. Zainicjowaliśmy również współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która stała się partnerem powiatu, gmin i PZS nr 1 w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński

Inwestycje i remonty w budynkach oświatowych:

 • Wymiana źródła ciepła w budynku PZS nr 2 przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie – 465 tys. zł
 • Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie – 970 tys. zł
 • Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń fizycznych w PZS nr 2 w Pszczynie – 32 tys. zł
 • Opracowanie dokumentacji – termomodernizacja budynku basenu w PZS nr 2 w Pszczynie – 130 tys. zł
 • Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Pszczyńskiego celem utworzenia pracowni zawodowych – cukierniczej w PZS nr 2 oraz programowania w PZS nr 1 – 820 tys. zł
 • Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie – 45 tys. zł
 • Utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 21 – roboty budowlane – 170 tys. zł
 • Utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20 – roboty budowlane – 580 tys. zł
 • Modernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 – Pracownie komputerowe – 710 tys. zł
 • Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS nr 2 w Pszczynie – 5 mln zł
 • Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie – 810 tys. zł