Arkadiusz Gardiasz

Arkadiusz Gardiasz - kandydat na radnego Rady Miejskiej w Pszczynie

Arkadiusz GARDIASZ

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie 

Okręg nr 2 – Osiedla: Kolonia Jasna, Śródmieście, Siedlice, Piastów, Kępa, Stare Miasto

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Mam 37 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku politologia ze specjalnością europeistyka na Uniwersytecie Śląskim. Całe moje życie związane jest z Pszczyną. Od 15 lat działam na rzecz samorządu lokalnego w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Jestem absolwentem programu „Pracownia Samorządowa”, uczestniczyłem w akcji „Masz głos” Fundacji Batorego. Jestem współautorem i koordynatorem wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz źródeł zewnętrznych.

Jako radny Rady Miejskiej w Pszczynie oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Kolonia Jasna zajmowałem się między innymi tematem ograniczenia niskiej emisji, gospodarką odpadami, infrastrukturą sportową, ochroną środowiska, infrastrukturą drogową, komunikacją i bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu oraz infrastrukturą dla osób z niepełnosprawnościami.

Zabiegałem o budowę parkingu przy żłobku miejskim, przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 5 oraz podjazdu do Przedszkola nr 6. W realizacji jest przebudowa ul. Ogrodowej oraz projektowane jest boisko przy SP 1. Opracowano projekt rozbudowy parkingu przy ul. Bielskiej na osiedlu Piastów. Jestem współautorem projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki którym zmienia się nasza przestrzeń – powstało oświetlenie przy drogach, modernizujemy place zabaw, powstają nowe tereny zielone, ogród kieszonkowy oraz ogród sensoryczny „Szeleszczący zakątek” przy SP 6 w Pszczynie.

Moją pasją jest sport. Od wielu lat działam na rzecz lokalnego społeczeństwa jako wiceprezes Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu. Udzielam się w Stowarzyszeniu „Nie Dokarmiaj Smoga”. Lubię pomagać innym i czerpię z tego siłę do działania. Chcę budować społeczeństwo oparte na otwartości, dialogu i współpracy. W wiele akcji angażuję się osobiście, poprzez sadzenie roślin z mieszkańcami, malowanie urządzeń na placach zabaw czy akcje edukacyjne skierowane do dzieci.

Jako bezpartyjny radny chcę przede wszystkim dążyć do rewitalizacji istniejących oraz tworzenia nowych przestrzeni publicznych, rozwoju infrastruktury sportowej, zwiększenia bezpieczeństwa przez poprawę stanu dróg i chodników oraz wspomaganie inicjatyw społecznych. Posiadam doświadczenie i wiedzę, która przyczynia się do rozwiązywania problemów naszej miejscowości. Wsłuchuję się w głos mieszkańców, znam ich potrzeby i wierzę, że moje działania doprowadzą do zmiany na lepsze. Jestem otwarty na współpracę i gotowy do działania, aby razem budować lepszą Pszczynę.

Zapraszam również na profil na Facebooku – Arkadiusz Gardiasz – Radny Rady Miejskiej w Pszczynie

MÓJ PROGRAM

• rozwój infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych na osiedlu: Kolonia Jasna (SP6), Piastów (SP5, III LO) oraz Śródmieście (SP1);

• dostępna gmina – dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

• poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej – bezpieczne przejścia dla pieszych, chodniki oraz droga do szkoły i przedszkola. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Grzebłowiec oraz remont chodników wzdłuż ul. 3 Maja, Korfantego, Pięknej oraz Srebrnej;

• stworzenie parku miejskiego, zagospodarowanie terenów zielonych, skwerów, ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz budowa psiego parku;

• uporządkowanie nośników reklamowych na terenie gminy;

• ograniczenie hałasu na terenach mieszkaniowych;

• rozwój i poprawa infrastruktury parkingowej w centrum miasta (rozbudowa przy ul. Bielskiej, remont przy ulicy Dworcowej).