Ireneusz Spyra

Ireneusz SPYRA

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg 1 – Osiedla: Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śląskich, Stara Wieś

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 5

Od urodzenia mieszkam w Pszczynie, a moi przodkowie od kilkuset lat na Starej Wsi. Ukończyłem studia magisterskie na Politechnice Śląskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, specjalizacja przetwórstwo tworzyw sztucznych. Zawodowo od 25 lat, z krótką przerwą, pracuję w firmie, w której jestem odpowiedzialny za sprzedaż, szkolenia oraz pozyskiwanie klientów na terenie Polski południowej.

Od trzydziestu lat śpiewam i tańczę w Zespole Regionalnym Pszczyna, którego jestem kierownikiem. Jestem również wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, gdzie angażuję się w prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej oraz organizację imprez kulturalnych, takich jak Spotkania pod Brzymem czy Stawianie Moika. Poza folklorem, moją pasją jest żeglarstwo i oczywiście szanty, a w sezonie zimowym narciarstwo.

Kandyduję do Rady Miejskiej, bo lubię mieć wpływ na swoje otoczenie. Chciałbym wykorzystać swoje kompetencje zawodowe oraz doświadczenie wyniesione z działalności społecznej na rzecz dalszego rozwoju naszego miasta oraz podniesienia komfortu życia i zadowolenia Mieszkańców.

Mój program

  • działania na rzecz polepszenia stanu dróg i chodników asfaltowych oraz utwardzenie istniejących dróg szutrowych,
  • rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie,
  • utworzenie przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Staromiejskiej
    i Paderewskiego,
  • podjęcie starań i rozmów z zarządcami cmentarzy w celu utworzenia kolumbarium na terenie pszczyńskich nekropolii,
  • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez pomoc w organizacji przeznaczonych dla nich imprez sportowych oraz artystycznych,
  • wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych mających na celu integrację mieszkańców osiedla z dużym naciskiem na aktywizację i integrację osób starszych,
  • wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, chórów oraz zespołów regionalnych,
  • wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców.