Wojciech Solik

Wojciech SOLIK

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie 

Okręg nr 3 – Studzienice, Czarków, Piasek, Jankowice, Ćwiklice, Rudołtowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 6

Od urodzenia mieszkam w gminie Pszczyna. Ukończyłem studia na Politechnice Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej z tytułem magistra inżyniera, specjalność: inżynieria środowiska. Ponadto jestem absolwentem studiów podyplomowych MBA na Akademii WSB. W latach 2011-2022 byłem prezesem Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie. Z racji piastowanego stanowiska gruntownie poznałem potrzeby mieszkańców gminy w zakresie potrzeb infrastrukturalnych. Uczestniczyłem w sesjach Rady Miasta. W czasie mojej pracy kierowane przeze mnie przedsiębiorstwo wymieniło m.in. w Rudołtowicach i Ćwiklicach przestarzałą instalację wodociągową. Niestety, dla mieszkańców tych sołectw nadal nierozwiązana pozostaje kwestia kanalizacji. W tej sprawie jako radny chciałbym zaangażować się we wdrożenie takiej inwestycji w możliwie jak najkrótszym czasie. Jako zasadne uważam powołanie w Rudołowicach oraz Ćwiklicach Spółki Wodnej, której celem byłoby uregulowanie stosunków wodnych w sołectwach. Za sprawę pilną uważam też rozwiązanie problemu szkód górniczych. Ponadto będę wspierał wszelkie inicjatywy lokalnej społeczności mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.

Obecnie realizuję się w biznesie. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Wolne chwile przeznaczam na podróże i sport.

Kandyduję do Rady Miejskiej w Pszczynie, bo zależy mi, aby mieć wpływ na lokalną politykę
i podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej gminy. Chciałbym móc zmieniać nasze sołectwa i gminę na lepsze.

Mój program:

– budowa kanalizacji w Rudołtowicach i Ćwiklicach,

– powołanie Spółki Wodnej regulującej stosunki wodne w sołectwach Rudołtowice i Ćwiklice,

– uregulowanie spraw związanych ze szkodami górniczymi,

– podejmowanie działań zmierzających do poprawy komfortu życia mieszkańców.