Andrzej Pilis

Andrzej PILIS

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 5 – Gmina Pawłowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 2

Jestem mieszkańcem Pielgrzymowic i z tą miejscowością jest związane moje życie rodzinne i zawodowe.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, ze specjalnością nauczycielską na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studia podyplomowe zarządzanie w oświacie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 34 lat pracuję w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w  Pielgrzymowicach, od 17 lat pełnię funkcję dyrektora szkoły. Działania szkoły pozwoliły wielu uczniom na nawiązanie kontaktów z uczniami z Węgier, Czech, Francji, Włoch, Niemiec, Turcji. Na terenie szkoły zbudowane zostały: plac zabaw i ścieżki edukacyjne, amfiteatr, pracownia 3D, studio nagrań, sala do organizacji zajęć artystyczno-technicznych.

Aktywnie wspieram osoby z niepełnosprawnościami oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Jestem członkiem zarządu UKS „RIO” Pielgrzymowice. Klub organizuje aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci z terenu gminy Pawłowice, organizuje obozy sportowe, także pozyskując fundusze zewnętrzne. W ramach klubu funkcjonuje jedyna na tym terenie drużyna żeńska piłki nożnej.

Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę do pracy na rzecz naszej gminy i jej Mieszkańców. Chcę podejmować tematy i rozwiązywać problemy, które najbardziej Państwa nurtują. Uważam, że razem możemy zmienić na lepsze naszą gminę oraz powiat pszczyński.

Mój program:

  • uruchomienie linii komunikacyjnej – Pielgrzymowice-Pawłowice-Pszczyna, bezpłatny transport na tej linii dla uczniów z terenu gminy uczących się w szkołach pszczyńskich,
  • dokończenie przebudowy ul. Zebrzydowickiej z chodnikami i ścieżką rowerową,
  • rozbudowa ścieżek rowerowych, szczególnie wzdłuż szlaków komunikacyjnych,
  • zwiększenie dostępności do stref darmowego szerokopasmowego wi-fi,
  • tworzenie na terenie sołectw gminy Pawłowice „stref młodych” – miejsc spotkań dla młodych ludzi,
  • organizowanie koncertów, festynów promujących miejscowości i ich folklor oraz organizacje działające w gminie Pawłowice oraz wspierające miejscowych twórców,
  • aktywizowanie seniorów poprzez organizowanie imprez kulturalno-krajoznawczych.