Artur Pławecki

Artur PŁAWECKI

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 4 – Sołectwa Gminy Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 6

Od urodzenia mieszkam w Wiśle Wielkiej. Ukończyłem Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Powstańców Śląskich w Pszczynie w zawodzie technik logistyk. Pracuję w branży energetycznej w Pszczynie. Jestem szczęśliwym mężem Katarzyny.

W działalność społeczną angażuję się przez większość swojego życia. Od najmłodszych lat z zapałem udzielam się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Wielkiej. Od ukończenia pełnoletniości czynnie uczestniczę w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W naszej jednostce pełniłem funkcję kierowcy-konserwatora oraz gospodarza OSP. Obecnie – od niemal czterech lat – jestem prezesem Zarządu OSP Wisła Wielka.

Pragnę wykorzystać swój potencjał i wiedzę do pracy na rzecz naszej gminy, powiatu i jego Mieszkańców. Chcę zaspokajać potrzeby i rozwiązywać problemy, które nas dotyczą. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy zmieniać nasz region na lepszy.

Mój program:

  • doświetlenie przejść dla pieszych celem zwiększenia bezpieczeństwa,
  • wspieranie hospicjum i ośrodków działających na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
  • propagowanie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu pszczyńskiego
  • budowa nowych miejsc parkingowych na terenie powiatu pszczyńskiego,
  • prace porządkowe wokół Jeziora Goczałkowickiego,
  • dążenie do utworzenia przedszkola w Wiśle Wielkiej,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego w Wiśle Wielkiej,
  • przebudowa ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej,
  • wykonanie prac naprawczych nawierzchni asfaltowych oraz chodników w sołectwie Wisła Wielka.