Grzegorz Wanot

Grzegorz WANOT

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 4 – Sołectwa Gminy Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Od urodzenia mieszkam w Piasku. Jestem ekonomistą, ukończyłem też studia podyplomowe z prawa handlowego i gospodarczego oraz MBA.

Już 25 lat służę naszej „małej ojczyźnie”. W 1998 zaczynałem w Radzie Sołeckiej w Piasku, następnie byłem radnym Rady Miejskiej w Pszczynie i Rady Powiatu Pszczyńskiego. W tym czasie m.in. przewodniczyłem pracom komisji: rewizyjnej i finansów. Sprawowałem też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

W latach 2015-2018 byłem zastępcą Burmistrza Pszczyny odpowiedzialnym m.in. za rozwój infrastruktury, inwestycje, ochronę środowiska, planowanie przestrzenne i gospodarkę nieruchomościami. Był to okres kiedy wybudowaliśmy wiele nowych i zmodernizowaliśmy sporo istniejących obiektów oświatowych, sportowych i kulturalnych. Wyremontowaliśmy wiele dróg, rozpoczęliśmy budowę ścieżek rowerowych, zapoczątkowaliśmy program walki z zanieczyszczonym powietrzem.

Przez ostatnie pięć lat będąc radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego pracowałem również jako członek Zarządu Powiatu. To czas, w którym udało się zmodernizować drogi, w tym. ul. Studzienicką i Dworcową w Piasku, przebudować skrzyżowania na bardziej bezpieczne i wyremontować obiekty inżynieryjne. Inwestowaliśmy w infrastrukturę oświatową i sportową. Rozwijaliśmy zakres działalności i podnieśliśmy jakość usług w pszczyńskim Szpitalu.

Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej RP, a od dziesięciu lat pełnię funkcję przewodniczącego jej struktur powiatowych.

Od wielu lat dzięki koncertom ze wspaniałymi ludźmi zaangażowanymi w niesienie pomocy innym, wspieramy działalność Ośrodka Matka Boża Różańcowa i Domu Kulejących Aniołów w Piasku.

Chciałbym w dalszym ciągu wykorzystywać zdobyte doświadczenie i wiedzę na rzecz rozwoju naszego Powiatu i rozwiązywania problemów dotykających jego mieszkańców.

Zastępca BURMISTRZA PSZCZYNY w latach 2015-2018

Członek Zarządu POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Mój program:

·         remont istniejącego chodnika przy ul. Słowackiego w Piasku, budowa dalszego odcinka do Czarkowa i kontynuacja remontu chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku

·        przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach,

·         remont ul. Kasztanowej i Złote Łany w Jankowicach,

·         przebudowa ul. Tetmajera w Łące,

·         dokończenie przebudowy ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach,

·         remont ul. Powstańców w Studzionce,

·         remont ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej,

·         dostosowanie do potrzeb mieszkańców kursów komunikacji powiatowej,

·         wspieranie w rozwoju pszczyńskiego szpitala, zwłaszcza w zakresie uruchomienia kolejnych poradni specjalistycznych oraz poszerzania oferty opieki senioralnej,

·         współpraca z Marszałkiem Województwa Śląskiego przy budowie zachodniej obwodnicy Pszczyny.