Joanna Słowińska

Joanna SŁOWIŃSKA

Kandydatka do Rady Powiatu Pszczyńskiego 

Okręg nr 5 – Gmina Pawłowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 3

Mieszkam w Pawłowicach na Osiedlu. Jestem wdową, mam dwoje dorosłych dzieci oraz sześcioro wspaniałych wnucząt. Ukończyłam studia wyższe na kierunku administracja na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej.

Obecnie jestem na emeryturze. Wcześniej byłam wieloletnim pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach oraz społecznym kuratorem sądowym. Praca dla ludzi daje dużą satysfakcję i dużo uczy.

Z ziemią pszczyńską jestem związana od 1983 r. W latach 2006-2018 mieszkałam na terenie województwa opolskiego, gdzie pracowałam społecznie, a wydarzenia rodzinne znów przywiodły mnie do naszych Pawłowic.

W latach 1998-2002 byłam radną I kadencji Rady Powiatu Pszczyńskiego, przewodniczącą Komisji Zdrowia, a w latach 2014-18 radną Gminy Biała. Pełniłam przez dwie kadencje funkcję sołtysa wsi Grabina w województwie opolskim.

Bardzo interesują mnie sprawy senioralne, jestem członkiem Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego. Lubię pracę ze szkłem artystycznym, bardzo dużo czytam.

Jestem członkiem stowarzyszenia Ziemia Pszczyńska, które aktywnie uczestniczy w wielu projektach. Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie dla społeczności gminy Pawłowice.

Mój program:

  • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz doświetlenie przejść dla pieszych,
  • starania o tworzenie miejsc dziennej opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnościami,
  • ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna – działania profilaktyczne, programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży i seniorów
  • dalsza współpraca pomiędzy Gminą Pawłowice a Powiatem Pszczyńskim przy realizacji najważniejszych dla Mieszkańców drogowych inwestycji na terenie gminy Pawłowice, w tym przebudowie ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, Nałkowskiej w Golasowicach oraz Orlej w Pniówku i Krzyżowicach,:
  • aktywizowanie społeczności lokalnych,
  • tworzenie centrów aktywności dla seniorów, zwłaszcza na terenach wiejskich.