Marian Szwarc

Marian SZWARC

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 3 – miasto Pszczyna

Ostatni na liście KWW Ziemia Pszczyńska

Od urodzenia mieszkam w Pszczynie. Od 51 lat jestem szczęśliwym mężem. Jestem także ojcem pięciorga dzieci i dziadkiem jedenaściorga wnucząt. Posiadam wyższe wykształcenie techniczne. Obecnie jestem emerytowanym górnikiem. Od 25 lat angażuję się w pracę społeczną i samorządową.

Od 1996 roku jestem związany z Akcją Katolicką, a od 1998 roku pełnię funkcję prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie-Starej Wsi. Aktualnie jestem również wiceprezesem Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

W latach 1998-2006 byłem radnym Rady Miejskiej w Pszczynie. W latach 2004-2012 pełniłem funkcję ławnika przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie, a od roku 2007 do 2023 byłem przewodniczącym Zarządu Osiedla Stara Wieś. Aktualnie drugą kadencję jestem radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Dzięki mojej pracy i wspólnemu zaangażowaniu wielu osób na osiedlu Stara Wieś:

– powstało Osiedlowe Centrum Kultury, w którym utworzono filię Biblioteki Miejskiej,

– wyremontowano ul. Szymanowskiego,

– ukończono pierwszy etap budowy chodnika wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich,

– wyremontowano ul. Gajową wraz z budową odwodnienia,

– przygotowano projekt i środki finansowe na remont ul. Jesionowej wraz z odwodnieniem,

– wyremontowano część chodnika wzdłuż ul. Staromiejskiej,

– rozpoczęto budowę brakujących odcinków chodnika wzdłuż ulicy Żorskiej i Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Staromiejskiej, Batalionów Chłopskich i Żorskiej na skrzyżowanie typu “rondo”, których ukończenie zaplanowano na lipiec 2024 roku,

– pozyskano środki finansowe na wymianę nawierzchni na ulicach: Batalionów Chłopskich, Chopina i Katowickiej.

Od roku 2008, dzięki mojej inicjatywie, organizowane są corocznie Pikniki Rodzinne z okazji Dnia Dziecka, a od 2017 roku również Pikniki Osiedlowo-Parafialne, które aktualnie realizowane są dzięki pozyskanym środkom finansowym z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jestem pewien, że dzięki wspólnemu działaniu możemy zmienić nasz powiat na lepszy. Rolę radnego postrzegam jako skutecznego powiernika działającego w interesie każdego mieszkańca Powiatu, a w szczególności Osiedla Stara Wieś.

Za dotychczasowe zaufanie serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że udzielą mi go Państwo kolejny raz. Za każdy głos poparcia z góry serdecznie dziękuję.

W nadchodzącej kadencji jako radny powiatowy:

– będę kontynuować prace na rzecz Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, aby mobilizować mieszkańców gminy, a w szczególności naszego osiedla do czynnego udziału w zgłaszaniu swoich propozycji (projektów), w celu pozyskania wyznaczonych środków finansowych na ich realizację oraz weryfikować ich realizację przez odpowiednie jednostki Urzędu Miejskiego,

– pragnę zaangażować się w pozyskanie środków finansowych na kolejny etap budowy chodnika wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich i ukończenie remontu chodnika wzdłuż ul. Staromiejskiej,

– pragnę zaangażować się w pozyskanie środków finansowych na regulację Cieku Starowiejskiego,

– będę dążył do podniesienia jakości prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych, a w szczególności dotyczących sprzątania ulic, wykaszania rowów przydrożnych i odśnieżania z uwzględnieniem chodników dla pieszych,

– będę angażował się we wszystkie sprawy dotyczące „młodego pokolenia” by stwarzać im optymalne warunki edukacji, realizowania zawodowego, zakładania rodziny, wypoczynku, rozwijania i pielęgnowania patriotyzmu lokalnego,

– będę podejmował działania poprawiające komfort życia seniorów, a w szczególności zmierzające ku polepszeniu opieki zdrowotnej.