Przemysław Sawicki

Przemysław SAWICKI

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego 

Okręg nr 1 – Gminy: Suszec, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 3

Mieszkam w Kobiórze. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku historia oraz zarządzanie oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jestem nauczycielem i aktualnie pełnię funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Tychach. Moją pasją jest historia oraz kultura i sztuka Śląska ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu.

Od wielu lat aktywnie działam w kobiórskim samorządzie, będąc radnym w latach 2002-2010 oraz 2014-2024. W obecnej kadencji pełnię funkcję przewodniczącego Rady Gminy. W tym czasie udało się zrealizować na terenie gminy szereg inwestycji, które w znaczący sposób podniosły jakość życia mieszkańców, w tym m.in. budowę hali sportowej i rozwój infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej, budowę nowego przedszkola w Kobiórze, modernizację lub przebudowę wielu dróg na terenie gminy, budowę ścieżek rowerowych i centrum przesiadkowego. Spośród wielu osiągnięć chciałbym szczególnie wymienić przystąpienie gminy Kobiór do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co pozwoliło między innymi na usprawnienie komunikacji oraz wykorzystanie środków finansowych z funduszu solidarnościowego. Angażuję się w działalność społeczną jako członek zarządu kobiórsko-studzienicko-jankowickiego stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo”, które skutecznie sprzeciwiło się eksploatacji złóż węgla kamiennego Studzienice 1.

Uważam, że swoje doświadczenie oraz zaangażowanie i skuteczność w działaniu mogę wykorzystać dla dobra Powiatu i jego Mieszkańców. Nie boję się podejmować wyzwań, chcę rozwiązywać problemy, które Państwa najbardziej nurtują. Uważam, że razem możemy zmienić nasze otoczenie na lepsze.

Mój pogram:

– uregulowanie własnościowe ulicy Leśników w Kobiórze oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej na tej ulicy,

– oświetlenie przejść dla pieszych,

– wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze przelotowej od ronda w Kobiórze w kierunku Tychów do rzeki Gostynki (granicy powiatu),

– modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Przelotowej poprzez wykonanie bezpiecznej zatoki przystankowej,

– kontynuacja budowy ścieżki rowerowej od granicy z Tychami do Kobióra i połączenie tej ścieżki z już istniejącymi trasami w kierunku Pszczyny,

– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie posterunku policji w Kobiórze,

– rozwój współpracy pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a poszczególnymi gminami powiatu pszczyńskiego z perspektywą wejścia tych gmin w skład GZM.