Roman Bańczyk

Roman BAŃCZYK

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Okręg nr 5 – Gmina Pawłowice

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 1

Od urodzenia jestem mieszkańcem Pawłowic, z których wywodzi się moja rodzina. Ukończyłem Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. Zawodowo związany jestem z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., gdzie pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu. Moje obowiązki obejmują m.in. kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Byliśmy pionierami w regionie w korzystaniu z autobusów elektrycznych i stacji ładowania. Przez wiele lat angażuję się w programy poprawy bezpieczeństwa na śląskich drogach. Jestem radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego od dziewięciu lat, obecnie pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Jestem żonaty i mam dwie córki oraz trzech synów. Moje pasje to turystyka, przyroda, łowiectwo i lotnictwo. W 2008 roku zostałem uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej, w 2014 roku otrzymałem Brązowy Medal za Zasługi dla Policji oraz w 2018 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W Radzie Powiatu Pszczyńskiego nadal pragnę reprezentować mieszkańców gminy Pawłowice i zabiegać o realizację ważnych inwestycji.

Mój program:

  • kontynuacja kampanii „Powiat pszczyński – bezpieczne miejsce” poprzez organizację lekcji wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla służb mundurowych,
  • kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych,
  • remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach,
  • remont nawierzchni ulicy Boryńskiej w Warszowicach,
  • remont nawierzchni ulicy Nałkowskiej w Golasowicach,
  • przebudowa i remont ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach,
  • przebudowa skrzyżowania ulic Orlej, Zwycięstwa i Ligonia w Krzyżowicach,
  • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zjednoczenia i Pszczyńskiej od ronda do DK 81 oraz wzdłuż ulicy Wodzisławskiej od stacji Orlen do obwodnicy – połączenie rowerowe Pszczyny z Jastrzębiem,
  • zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Pszczyńskiej i DK 81 w Pawłowicach.