Witold Wiktorczyk

Witold WIKTORCZYK

Kandydat do Rady Powiatu Pszczyńskiego 

Okręg nr 3 – miasto Pszczyna

Lista KWW Ziemia Pszczyńska, miejsce nr 4

Moja rodzina od pokoleń związana jest z ziemią pszczyńską. Jestem żonaty, mam dwóch dorosłych synów i dwóch wnuków.

Od wielu lat piastuję stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Praca zawodowa jaką wykonuję, jak również działalność społeczna od zawsze związana była z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i młodzieżą.

Jestem założycielem klubu badmintona w Pszczynie – obecnie UKS „Plesbad”, pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy „Nordic walking wokół Zbiornika Łąckiego”. Jestem również przewodnikiem górskim i od wielu lat propaguję turystykę wśród dzieci i młodzieży.

Uważam, że tradycja i pamięć o przeszłości odgrywa ważną rolę w procesie wychowania młodego pokolenia. Od 2001 roku przez wiele lat organizowałem cieszącą się dużą popularnością i trwającą do dnia dzisiejszego dziecięcą imprezę folklorystyczną „Mały Brzym.

Posiadam doświadczenie w pracy samorządowej, ponieważ przez dwie kadencje byłem radnym powiatowym. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych „Akademii Liderów Samorządowych”. Myślę, że moja wiedza i doświadczenie zawodowe mogą zostać dobrze wykorzystane w pracy samorządowej na rzecz naszego środowiska.

Mój program:

  • zwiększenie środków finansowych na wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie, które pozwolą na prowadzenie ciekawych zajęć i otwarcie nowych, atrakcyjnych kierunków edukacji,
  • wychowanie poprzez wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji harcerskich i wolontariackich,
  • uruchomienie programów propagujących zdrowe odżywianie, sport i aktywny wypoczynek,
  • rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej (budowa boisk, budowa i modernizacja placów zabaw),
  • dbanie o czyste powietrze w naszym powiecie poprzez edukację proekologiczną oraz wspieranie programów ograniczania niskiej emisji,
  • uruchomienie dodatkowych programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów,
  • wytyczenie szlaków turystycznych do nordic walking,
  • uruchomienie dodatkowej komunikacji lokalnej, umożliwiającej młodzieży dotarcie na wybrane zajęcia oraz uczestniczenie w atrakcyjnych formach kultury i wypoczynku.

Inwestowanie w młode pokolenie przyniesie z pewnością wymierne korzyści dla rodziny i całego powiatu.