Ziemia Pszczyńska jako pierwsza przedstawiła kandydatów i program

Ziemia Pszczyńska jako pierwsza przedstawiła kandydatów i program

W poniedziałek Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Pszczyńska jako pierwszy w powiecie pszczyńskim zaprezentował kandydatów na radnych do Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej w Pszczynie Program komitetu zbudowany jest na sześciu filarach – Zdrowie, Inwestycje, Edukacja, Mieszkańcy, Integracja, Aktywność.

Ziemia Pszczyńska przedstawiła łącznie 65 kandydatów – 33 do Rady Powiatu Pszczyńskiego, 31 do Rady Miejskiej w Pszczynie oraz po raz pierwszy – kandydata w jednym z okręgów jednomandatowych w gminie Suszec. W tym gronie są przedstawiciele, którzy od lat angażują się w działania samorządową oraz tacy, którzy rozpoczynają swoją samorządową drogę.

– Nasza drużyna to idealna mieszanka młodości i doświadczenia. Mamy różne poglądy, reprezentujemy całą paletę wykształcenia i profesji. Powiat pszczyński to nie tylko miejsce na mapie, to nasza wspólna przestrzeń życiowa, nasz dom. Chcemy dalej dla naszych mieszkańców pracować Jesteśmy gotowi, jako pierwsi inaugurujemy kampanię wyborczą – mówił Paweł Sadza, lider Ziemi Pszczyńskiej, lokalnego komitetu, który kolejny stara się o głosy mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

Starosta Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski przypomnieli najważniejsze zadania zrealizowane podczas mijającej kadencji. Przebudowanych zostało 30 km dróg, wybudowanych lub przebudowanych 15 km chodników. – Naszym priorytetem było rozwijanie pszczyńskiego szpitala – przygotowaliśmy dokumentację projektową i konsekwentnie prowadziliśmy remonty budynku, przeznaczyliśmy ponad 21 mln zł na wsparcie placówki. Budujemy sojusz z gminami, które także wspierają placówkę – mówiła Barbara Bandoła.

– Najważniejszą inwestycją była budowa centrum przesiadkowego w Pszczynie, z którego odjeżdża ponad 200 autobusów dziennie. Rozwinęliśmy komunikację powiatową poprzez uruchomienie nowej linii do Goczałkowic, wdrożenie dodatkowych kursów na pozostałych liniach oraz wymianę całego taboru na autobusy spełniające najwyższe normy spalania i pierwsze dwa autobusy zeroemisyjne w powiecie pszczyńskim. Tylko w ubiegłym roku przewieźliśmy na powiatowych liniach 485 tys. pasażerów – podkreślił Damian Cieszewski, który mówił także o uruchomieniu 6 nowoczesnych pracowni zawodowych w powiatowych szkołach, budowie nowego boiska sportowego oraz wdrożeniu Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, która wspiera lokalnych producentów.

Arkadiusz Gardiasz i Grzegorz Kuczera, podkreślili, że radni Ziemi Pszczyńskiej w kończącej się kadencji należeli do najbardziej aktywnych radnych w Radzie Miejskiej w Pszczynie – złożyli ponad 100 zapytań i interpelacji. Zainicjowali program Pszczyna łapie deszczówkę”, z ich inicjatywy na styku trzech osiedli powstał park kieszonkowy, posadzili setki nowych drzew, angażują się w zagospodarowanie terenów zielonych oraz likwidację barier architektonicznych.

Następnie zostali zaprezentowani kandydaci Ziemi Pszczyńskiej do Rady Powiatu Pszczyńskiego:

Okręg nr 1 (Suszec, Goczałkowice, Kobiór)

 1. Wojciech Lala,
 2. Andrzej Babiński,
 3. Przemysław Sawicki,
 4. Anna Garus,
 5. Irena Musiał,
 6. Zbigniew Czech,
 7. Ranata Jankowska

Okręg nr 2 (Miedźna)

 1. Barbara Bandoła,
 2. Andrzej Stańczyk,
 3. Anna Madeja,
 4. Zbigniew Faruga,
 5. Agnieszka Antecka

Okręg nr 3  (Pszczyna – miasto)

 1. Paweł Sadza,
 2. Damian Cieszewski,
 3. Barbara Sopot-Zembok,
 4. Witold Wiktorczyk,
 5. Joanna Sojka,
 6. Anna Dajka,
 7. Marian Szwarc

Okręg nr 4 (Pszczyna – sołectwa)

 1. Grzegorz Wanot,
 2. Michał Pudełko,
 3. Anna Mazur,
 4. Renata Nowok,
 5. Leszek Białas,
 6. Artur Pławecki,
 7. Janusz Orlik,
 8. Bernadetta Kędzior

Okręg nr 5 (Pawłowice)

 1. Roman Bańczyk,
 2. Andrzej Pilis,
 3. Joanna Słowińska,
 4. Danuta Brandys,
 5. Monika Wosińska,
 6. Marek Kret

Tak przedstawia się kompletna lista kandydatów Komitetu Ziemia Pszczyńska do Rady Miejskiej w Pszczynie:

Okręg 1 (osiedla: Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śl., Stara Wieś)

 1. Marek Dutkowski,
 2. Maciej Stieber,
 3. Bernadeta Sojka-Jany,
 4. Michael Piesiur,
 5. Ireneusz Spyra,
 6. Ewa Chwedyna,
 7. Teresa Wolska

Okręg nr 2 (os. Śródmieście, Siedlice, Kolonia Jasna, Piastów, Kępa, Stare Miasto)

 1. Arkadiusz Gardiasz,
 2. Grzegorz Kuczera,
 3. Jacek Granda,
 4. Elżbieta Jasińska,
 5. Joanna Łękawska-Boroń,
 6. Katarzyna Szczotka,
 7. Szymon Tomczykiewicz

Okręg nr 3 (Czarków, Piasek, Jankowice, Studzienice, Ćwiklice, Rudołtowice)

 1. Renata Dyrda,
 2. Jolanta Spek,
 3. Halina Pychyńska,
 4. Krystyna Witosz,
 5. Mariusz Stencel,
 6. Wojciech Solik,
 7. Michał Niedziela,
 8. Szymon Kania,
 9. Marek Głombek

Okręg nr 4 (Poręba, Brzeźce, Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała, Studzionka)

 1. Marta Wojciechowska-Smolarz,
 2. Edyta Drzyzga,
 3. Patrycja Ryguła,
 4. Mateusz Dragon,
 5. Szymon Wadas,
 6. Maria Lapczyk,
 7. Marcin Standura,
 8. Marcin Bienioszek

Kandydat Ziemi Pszczyńskiej w okręgu nr 13 (sołectwo Suszec) do Rady Gminy Suszec (jednomandatowe okręgi) – Marcin Przontka.

Spotkanie było okazją do przedstawienia planów na najbliższą kadencję. Program Ziemi Pszczyńskiej zbudowany został wokół 6 filarów: Zdrowie, Inwestycje, Edukacja, Mieszkańcy, Integracja, Aktywność. Pierwsze litery tworzą hasło ZIEMIA.

Program Ziemi Pszczyńskiej dla Powiatu Pszczyńskiego

Zamierzenia w Radzie Powiatu w zakresie Zdrowia opierają się na dalszym rozwijaniu Szpitala Joannitas poprzez rozwijanie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – uruchomienie kolejnych poradni specjalistycznych, kontynuacji remontów budynku i poszczególnych oddziałów, w tym traktu porodowego i Oddziału ginekologiczno-położniczego oraz stworzeniu Centrum Opieki Senioralnej w powiecie

Paweł Sadza wymienił również listę dróg powiatowych, które zostały zaplanowane do przebudowy w najbliższej kadencji – m.in. św. Jana Pawła II w Studzienicach, Tetmajera w Łące, Staromiejską w Pszczynie, Zimową w Goczałkowicach-Zdroju, Wiejską w Miedźnej, Pszczyńską w Woli, Leśników w Kobiórze, Nałkowskiej w Golasowicach, Zjednoczenia w Pawłowicach, Piaskową w Suszcu, Dworcową w Radostowicach. Do tego poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę kolejnych ciągów pieszych i rowerowych oraz starania o budowę bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu DK1 i ul. Męczenników Oświęcimskich.

W zakresie edukacji uruchomione zostaną kolejne nowoczesne pracownie zawodowe w szkołach ponadpodstawowych, poszerzony zostanie program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wzmocniona pomocy psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży oraz zapowiedziano budowę nowej siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie.

Pod hasłem „Mieszkańcy” zapowiedziano stworzenie Forum Młodych Powiatu Pszczyńskiego, wspieranie przedsiębiorców poprzez rozwój Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, rozwijanie nowoczesnej komunikacji publicznej we współpracy z gminami oraz dążenie do samowystarczalności energetycznej i wdrożenie działań, które pozwolą korzystać z potencjału zielonej energii.

Pod hasłem „Integracja” znalazły się takie punkty, jak m.in. wykorzystanie środków unijnych na tworzenie obszarów zielonych oraz podjęcie starań o pozyskanie środków na utworzenie inkubatora kreatywności, który da przestrzeń artystom, twórcom, społecznikom i organizacjom pozarządowym.

Kolejnym elementem programu jest „Aktywność”, czyli budowa kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych, w tym łączącą Wisłę Wielką ze Strumieniem, kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego, czy modernizacja powiatowych obiektów sportowych.

Program Ziemi Pszczyńskiej dla Gminy Pszczyna

Komitet przedstawił także plany na poziomie Rady Miejskiej w Pszczynie. W zakresie „Zdrowia” jest to wspieranie dalszego rozwoju Szpitala Joannitas w Pszczynie, zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych oraz nakładów na programy profilaktyczne i prozdrowotne, rozwijanie polityki senioralnej, czy ograniczanie niskiej emisji, poprzez zwiększenie wsparcia wymiany źródeł ciepła, termomodernizację oraz wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii

Kolejnym elementem programu są „Inwestycje”, czyli poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie, przystąpienie do budowy kanalizacji w sołectwach oraz uporządkowanie gospodarki wodnej, rozwój infrastruktury parkingowej w centrum miasta oraz wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania parkingami, podjęcie działań mających na celu utworzenie cmentarza komunalnego przy ulicy Żorskiej, budowa nowoczesnej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, czy wsparcie budowy schroniska dla zwierząt na terenie gminy.

Ważnym elementem programu jest „Edukacja”. Zapowiedziano dążenie do rozbudowy i unowocześnienia szkół, rozwój infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych, zapewnienie bezpłatnych przedszkoli i budowę nowego żłobka w gminie, oraz wprowadzenie programu „Bieżnia i skocznia w dal w każdej podstawówce” oraz „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”

W kolejnym elemencie programu – „Mieszkańcy” – zapowiedziano utworzenie gminno-powiatowej komunikacji publicznej, uporządkowanie nośników reklamowych na terenie gminy, uruchomienie aplikacji, która umożliwi zgłaszanie bieżących problemów i nieprawidłowości, zwiększenie środków dla mieszkańców na inicjatywę  „Pszczyna łapie deszczówkę” oraz utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Radni miejscy z Komitetu Ziemia pszczyńska będą się starać także o stworzenie ogólnodostępnych, przyjaznych terenów zielonych służących mieszkańcom, utworzenie strefy rekreacji w Parku Zwierzyniec (trasy biegowe, spacerowe),

utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – miejsca spotkań, kształcenia i aktywizacji społecznej oraz zaproponują program kompleksowej modernizacji wszystkich placów zabaw na terenie gminy

Pod hasłem „Aktywność” zapowiedziano budowę nowej miejskiej hali widowiskowo-sportowej, rozbudowę Ośrodka Sportów Wodnych w Łące o basen kąpielowy, zwiększanie dotacji dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży, czy budowę boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawy naturalnej przy boisku Piast
w Pszczynie.

– Największą siłą tego komitetu jesteście Wy – swoją codzienną pracą pokazujecie co znaczy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. Bycie radnym to działanie dla drugiego człowieka, który mieszka w tym samym regionie. Pamiętajcie, zawsze pokazujcie to, co w Was jest najlepsze, nigdy to, co w innych najgorsze. Nie zrażajcie się, kiedy usłyszycie negatywne komentarze. Niech one motywują Was do dalszego działania – mówił Paweł Sadza, lider Ziemi Pszczyńskiej.

Podczas inauguracji wystąpił zespół złożony z przedstawicieli „Ziemi Pszczyńskiej” w składzie: Paweł Sadza, Grzegorz Wanot, Damian Cieszewski, Ireneusz Spyra, który wykonał dwa utwory: „Szklany sufit” zespołu Three Of Us oraz „Tolerancję” Stanisława Soyki.